Prokkelen – een prikkelende ontmoeting.

“Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.”
Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de Prokkelweek: één week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.
Meer informatie over de Stichting Prokkel op de eigen website of in de laatste nieuwsbrief .
Prokkelweek 2018: 4 t/m 9 juni 2018! Lees verder

VN Verdrag

Er is een Internationaal Verdrag waarin de rechten van de mensen met een beperking zijn vastgelegd. Vanaf 14 juli a.s. is dit verdrag ook in Nederland van toepassing.
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland heeft de belangrijkste zaken in een folder vastgelegd. Lees deze folder hier .

Platform Ongehinderd

logo ongehinderdGemeente Lelystad en Ongehinderd gaan samen voor toegankelijkheid
Een dagje uit, een avondje op stap. Ook mensen die moeite hebben met bewegen, horen of zien, willen hiervan genieten. Na onder andere Maastricht, Den Haag, Eindhoven en Hulst sluit nu Gemeente Lelystad aan bij het landelijk platform Ongehinderd.

Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland. Middels de gratis Ongehinderd App en website kunnen mensen met een beperking precies zien welke locaties toegankelijk zijn en welke voorzieningen deze bieden. In de komende weken zal het keuringsteam van Ongehinderd de gemeentelijke gebouwen toetsen op toegankelijkheid. Ongehinderd en Gemeente Lelystad roepen lokale ondernemers op om ook werk te maken van toegankelijkheid.

Ongehinderd app
Ruim 12.000 inwoners van Gemeente Lelystad hebben een lichamelijk beperking. Dit zijn blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden. Zij kunnen via de app en website zien welke locaties toegankelijk zijn. In de komende weken worden er steeds meer locaties uit Lelystad toegevoegd in de Ongehinderd app. Zelf kunt u ook uw steentje bijdragen door middel van het downloaden van de Ongehinderd App en uw favoriete plekjes te beoordelen.

Bij vragen kunt u contact opnemen  via mail of telefonisch 040-7803333.

Verbetering uitleen scootmobiel

logo golGOL bewerkstelligt verbetering uitleen scootmobielen
Wie tijdelijk een scootmobiel nodig heeft, moet die zelf ophalen bij de uitleenlocatie. Dit kan een probleem zijn als je een lichamelijke beperking hebt. Vanaf 1 januari 2017 wordt de scootmobiel, dankzij het initiatief van het GOL, door het Werkbedrijf afgeleverd voor je deur.
Op dit moment kan men, via tussenkomst van een medewerker van Welzijn Lelystad, op diverse plaatsen in Lelystad gratis een scootmobiel lenen. Bij deze medewerker ligt ook de coördinatie en administratie rond de gehele uitleen.
In de nieuwe situatie zal de coördinator van de buurtvoorlichters iedere vraag om uitleen op maat behandelen. Daarna verzorgt het Werkbedrijf de verdere afhandeling van de uitleen: het brengen en weer ophalen tot voor de deur!
Op deze wijze worden de kinderziektes van het huidige systeem grotendeels ondervangen.
Hoewel de uitleen via één centraal punt wordt verzorgd, blijven de bestaande uitleenlocaties gehandhaafd.
De nieuwe werkwijze geldt voorlopig voor een periode van één jaar, om te kunnen beoordelen hoe groot de vraag daadwerkelijk is. Bij de proefperiode is uitgegaan van 50 verzoeken om een scootmobiel te lenen; per verzoek (= 1 persoon) worden vervolgens 10 uitleningen geraamd. De kosten voor het jaar 2017 worden gedragen door Welzijn Lelystad en de Gemeente Lelystad.
Meer informatie op deze web-pagina van de Gemeente Lelystad.

Omgaan met het VN – Verdrag

Ieder(in) heeft een overzichtelijke brochure gemaakt met de antwoorden op de vragen die leven over en ‘hoe nu verder met het VN-Verdrag’. Als je deze brochure hier wilt lezen dan kun je hem ook zelf bewaren op je eigen computer. Het is overichtelijk verhaal.

Toegankelijk stemmen

logo weblog15 maart heeft bijna 80% van de Nederlandse bevolking haar stem uitgebracht voor de tweede Kamerverkiezingen. Omdat men de stemcomputers niet vertrouwt, is gekozen voor stemmen met het rode potlood.
Echter, toegankelijk en zelfstandig stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Lees verder