Laatste Nieuws

Handicap als non-discriminatiegrond opgenomen in artikel 1 van de grondwet

logo gol rondAls stichting GOL, de belangenbehartiger voor mensen met een beperking in Lelystad zijn wij blij dat de grondwetswijziging om de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid toe te voegen aan artikel 1 van de grondwet, genoeg stemmen heeft gekregen in de eerste kamer. 56 senatoren stemden voor en 15 stemden tegen.

Wij zien deze grondwetswijziging als een steun in de rug, om samen met anderen in de Lelystadse samenleving, de positie van mensen met een beperking verder te verbeteren.

Artikel 1 van de Grondwet

Artikel 1 van de Grondwet is de basis voor de bestrijding van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling. Dit betekent dat iedereen in Nederland, in gelijke gevallen, gelijk wordt behandeld. Het is verboden om iemand te discrimineren op welke grond dan ook. In de Grondwet staan godsdienst, politieke voorkeur, levensovertuiging, geslacht en ras als specifieke discriminatiegrondslagen genoemd. Het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA voegt daar nu de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid aan toe.

Verandering is hard nodig

Nog altijd hebben mensen met een beperking of chronische aandoening forse achterstanden en ervaren zij uitsluiting in hun dagelijks leven. Door de grondslag handicap in de Grondwet op te nemen, wordt benadrukt dat uitsluiting van mensen met een beperking niet kan en het voorkomen van uitsluiting en discriminatie extra aandacht nodig heeft. Het vormt hiermee een belangrijke opdracht en aanmoediging voor de overheid en andere partijen om de positie van mensen met een beperking echt te verbeteren.

 GOL Lelystad

GOL Lelystad behartigt professioneel, kwalitatief en optimaal de belangen van mensen met een beperking in Lelystad. Het GOL maakt zich sterk voor een ‘inclusieve samenleving’ in Lelystad. Ieder mens, met of zonder beperking, moet volwaardig kunnen meedoen in onze gemeente. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar is om te komen tot een lokaal inclusief beleid. Mensen met een beperking zijn zij, die een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking hebben, dan wel met psychische problemen worstelen of chronisch ziek zijn. Volgens de gemeente spreken we in Lelystad over 10.000 – 12.000 medebewoners.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/317443/blijdschap-door-uitbreiding-discriminatieverbod


Wordt handicap ook opgenomen als non-discriminatiegrond in de Grondwet?

Vanavond, 20 december, wordt er gestemd op het voorstel om de grondslag handicap toe te voegen aan artikel 1 van de Grondwet. Gezien hier om een Grondwetswijziging gaat, moet er door beide kamers gestemd worden.

Artikel 1 van de Grondwet is de basis tegen bestrijding van discriminatie en bevordert het recht op gelijke behandeling. In de grondwet staan reeds genoemd godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, geslacht en ras. Het voorstel ingediend door  D66, GroenLinks en PvdA om nu daar ook de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid aan toe te voegen. Als GOL Lelystad, voor mensen met een beperking, staan wij volledig achter dit voorstel.

Sinds Nederland het VN verdrag handicap heeft geratificeerd in 2016, werken verschillende maatschappelijke partijen en overheid aan de invoering van dit belangrijke mensenrechtenverdrag. Maar desondanks worden mensen met een beperking of chronische aandoening nog steeds benadeeld door flinke achterstanden, en worden zij geconfronteerd met uitsluiting op verschillende gebieden in hun dagelijks leven. Hopelijk wordt, met het opnemen van dit voorstel in de grondwet, de positie van deze mensen verbeterd.


Kerstgroet

Ook dit jaar zijn onze vrijwilligers van onschatbare waarde geweest bij het realiseren van de doelstellingen van het GOL, voor mensen met een beperking.
Via deze weg willen wij, als leden van het GOL bestuur, iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor mensen met een beperking en een bijdrage heeft geleverd om Lelystad weer een stukje toegankelijker te maken!

 


Koen de Wit wint de GOL Ed Luza prijs 2022!

Jaarlijks reikt het GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad, de GOL Ed Luza prijs uit. Dit jaar is de prijs toegekend aan Koen de Wit. In aanwezigheid van familieleden, collega’s en wethouder Dennis Grimbergen, werd Koen vrijdag 2 december jl. op zijn werk – Praktijkschool De Steiger – verrast. Koen is werkzaam op Praktijkschool De Steiger als praktijkdocent Groen, stagebegeleider en medementor van de combiklas BWO & Groen. Het bestuur van GOL Lelystad heeft Koen als winnaar uitgekozen vanwege zijn jarenlange inzet om samen met zijn leerlingen tuinen te onderhouden en winterklaar te maken voor mensen met een beperking. Dit gebruikt Koen om zijn leerlingen op te leiden en tegelijkertijd mensen die het moeilijk hebben een handje te helpen. De Ed Luza prijs is bedoeld om een persoon, groep of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het kunnen deelnemen van mensen met een beperking in de Lelystadse samenleving te eren. op de site van de Flevopost kunt u meer hierover lezen:  https://flevopost.nl/lelystad/Koen-de-Wit-wint-GOL-Ed-Luzaprijs-2022-28090670.html