Prokkelen – een prikkelende ontmoeting.

logo prokkel“Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.”
Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de Prokkelweek: één week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.
Meer informatie over de Stichting Prokkel op de eigen website en in de laatste nieuwsbrief van juli
[Update juli 2018] Lees verder

Week van de Toegankelijkheid

logo week van de toegankelijkheidIn de week van 1 tot 6 oktober 2018 is het weer de Week van de Toegankelijkheid! Meer informatie in de Nieuwsflits van Juni .
Vorig jaar is in Lelystad de App Ongehinderd gelanceerd (zie elders op deze website).
Daarnaast heeft Stichting GOL tijdens LelyStart de toegankelijkheid van het evenement getest. Daar valt nog wel wat aan te verbeteren. Lees het artikel van de Flevopost . Daarin staan ook de bevindingen in het Agora-theater en het Outlet-centrum ‘Bataviastad’.

Prokkeldag 2018; door samenwerking lukt alles

Lelystad, 7 juni 2018

Fotostudio Wierd

De Prokkelweek is een initiatief van stichting Prokkel en wordt traditiegetrouw gehouden in de eerste helft van juni. In 2018 is de Prokkelweek van maandag 4 tot en met zaterdag 9 juni. Tal van vrijwilligers organiseren tijdens de Prokkelweek bij bedrijven, stichtingen, in buurten, op scholen en verenigingsleven activiteiten die mensen met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact brengen.

Deze ontmoetingen dragen op een heel persoonlijke manier bij aan het versterken van de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving en het vergroten van sociale netwerken. Dit jaar organiseert het GOL al weer voor de zevende keer het Prokkelen in Lelystad.

Stichting GOL organiseerde samen met de Werfsjob, Aeres Lelystad, Resto van Harte, Stichting Mila, Utopodium en de kinderwijkraad de Prokkeldag. Dit jaar was het doel om de Zuiderzeewijk, waar vele culturen bij elkaar wonen, op te leuken. Er werden vogelhuisjes, insectenhotels en kruidenbakken op wielen gemaakt voor de moestuin van de wijk die door stichting Mila wordt beheerd. Resto van Harte, waar vaak gekookt wordt door de wijkbewoners en waar dan gezamenlijk de maaltijd wordt genoten, kan gebruik maken van deze kruidenbakken.

Traditiegetrouw opende wethouder Janneke Sparreboom de Prokkeldag om 10:00 uur.

De gezamenlijke lunch / maaltijd voor deze dag werd verzorgd door Resto van Harte in samenwerking met leerlingen van Aeres, cliënten van de Werfsjob en kinderen van de wijkraad.

Wij bedanken Dekamarkt, Resto van Harte, MFA Zuiderzee, Mensen maken de buurt van Gemeente Lelystad en de Praxis op het Gildenhof voor het sponseren van de Prokkeldag 2018. Door hun bijdrage, sponsoring en gastvrijheid is deze dag tot een succes gemaakt!

Onderstaand een korte impressie van de dag.

Lelystadse Uitdaging

Stichting de Lelystadse Uitdaging wil de verbinding leggen tussen de samenleving in Lelystad en het bedrijfsleven uit de omgeving. Op het sociale vlak. Stichtingen en verenigingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en natuur, maar ook buurtverenigingen en burgerinitiatieven kunnen hun hulpvraag laten ‘matchen’. Of het nu gaat om het beschikbaar stellen van vergaderruimte, het verlenen van juridisch of commercieel advies, extra menskracht bij projecten of het verkrijgen van materialen. Voor al deze hulpvragen kunt u terecht bij de Lelystadse Uitdaging.
Meer informatie op de website van de Lelystadse Uitdaging .
De meest recente matchgroepbijeenkomst is op 7 mei geweest. Een aanvraag indienen kan via dezelfde website .

Oproep

logo bureau gelijke behandeling flevolandIn het nieuwe wetsvoorstel van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mw. Van Ark, kunnen mensen met een beperking minder dan het minimum loon gaan verdienen. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland wil graag meldingen hierover ontvangen; dat kan ook anoniem. Meldingsformulier .
Het College Rechten van de Mens heeft dit in onderzoek en zal er binnenkort iets over publiceren op de eigen website .