Interesse in Boccia?

Stichting Gehandicaptensport roept geïnteresseerden op om mee te gaan doen aan Boccia (“botsja”), een vorm van jeu-de-boule. Meer informatie? Lees de nieuwsbrief .

Kansen voor Kinderen

Vanaf 22 december 2017 is de campagne Kansen voor Kinderen in Lelystad van start gegaan. Tijdens deze campagne worden de mogelijkheden voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen onder de aandacht gebracht. Via Kansen voor Kinderen bieden vijf fondsen (Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld Lelystad, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarig Job) ondersteuning op gebied van sport, cultuur, onderwijs, ontspanning, verjaardag en alles wat hierbij hoort.
Tijdens het start-evenement reikte de wethouder Janneke Spaareboom een laptop uit aan de 15-jarige Kaylee (zie berichtgeving) .
Meer informatie in twee brochures:
één voor leerlingen van de bassisschool
en
één voor leerlingen van de middelbare school .
Aanvragen kunnen worden ingediend via website van de Gemeente .

Mystery Guest in Bataviastad

Op initiatief van Stichting GOL en in samenwerking met de Stichting MEE en de Hersenstichting, is er een klein onderzoek uitgevoerd naar de omgang van winkelpersoneel met mensen met een beperking, met name mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Het doel was na te gaan of klanten met een zichtbare of onzichtbare beperking net zo te woord worden gestaan als klanten zonder beperkingen. Immers deze klanten zijn ook kopers en hebben evenveel recht op gelijke behandeling, aandacht en advies.
Op 9 november jl. zijn daarom door een mystery guest (acteur Bert van Apeldoorn) 11 winkels bezocht in Bataviastad.
Van deze 11 winkels hebben de medewerkers van 10 winkels het erg goed gedaan. Er was ruime tijd en aandacht om de vraag van deze ‘klant’ helder te krijgen en er zijn goede adviezen gegeven. Wij, van het GOL zijn blij met deze 10 winkeliers en hun medewerkers. Evengoed blijft er nog veel te doen om medewerkers van winkels voldoende aandacht te laten hebben voor klanten met een beperking.
Volgend jaar gaan we weer op stap om bewustwording voor mensen met een beperking onder het Lelystads winkelpersoneel te vergroten.
Voor meer informatie kunt met ons contact opnemen: 0320 230828.
 info@gol-lelystad.nl

Opmerkelijk nuttig

Kim Bols uit België onderhoudt een website met nuttige informatie voor mensen met een visuele beperking. Zelf is zij helaas volledig blind, dus hoeveel meer deskundigheid zou je willen. Zij richt zich op de gehele Nederlandstalige gemeenschap. Bezoek haar website eens of vaker! Een kwestie van deze doorverwijzing activeren.

Prokkelen – een prikkelende ontmoeting.

“Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.”
Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de Prokkelweek: één week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.
Meer informatie over de Stichting Prokkel op de eigen website of in de nieuwsbrief van november met de aanmelding van de eerste Prokkel voor de Prokkelweek van 4 t/m 9 juni 2018! Lees verder

Ed Luza prijs 2017 voor Elske Warners

Stichting GOL, de belangenbehartiger voor mensen met een beperking in Lelystad, reikte dit jaar op 2 november, aan het eind van de reguliere trainingen de Ed Luza prijs uit aan Elske Warners.
Elske is voorgedragen door de ouders en de trainers van de G-Atleten, zij verzorgt met haar bedrijf ‘2Move&More’ trainingen voor kinderen met een beperking. ‘Begin 2015 heb ik AV Spirit benaderd met de vraag of zij iets zou kunnen betekenen voor deze kinderen. Mijn zoon Paul (spastisch) wilde heel graag rennen, net als zijn leeftijdsgenootjes. Een racerunner (een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun) zou uitkomst bieden. Maar zowel de gemeente Lelystad als sportverenigingen waren er niet mee bekend. Ik was dan ook aangenaam verrast dat Spirit mijn vraag positief beantwoordde’.
Inmiddels bestaat er een heus racerunner-team. Elke week wordt er intensief getraind op de baan en de racerunners hebben ook al meegedaan aan verschillende wedstrijden, waaronder de Zeebodemloop en de Nederlandse Kampioenschappen Racerunnen. Naast rennen op de baan met een racerunner wordt er ook geoefend met de overige onderdelen die horen bij atletiek. Lees verder