Laatste Nieuws

Wie verdient in 2022 de GOL- Ed Luza prijs!?

logo ed luza prijs

Het GOL reikt in 2022 de GOL- Ed Luza prijs uit. De prijs wordt toegekend aan een persoon, groep of instelling in Lelystad die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensen met een beperking.

Ed Luza was een zeer betrokken, actieve vrijwilliger van stichting GOL. De prijs is een initiatief van het GOL samen met de familie Luza. Met deze prijs willen wij iemand eren die, net als Ed Luza dat gedaan heeft, bijdraagt aan het kunnen deel nemen van mensen met een beperking in de maatschappij.

Er waren eerdere winnaars, in 2019 was de prijs uitgereikt aan Martine Bomhof, oprichter en bestuursvoorzitter van Stichting Bram. In 2020 ging de prijs naar de vrijwilligers van de Flevolandse Jeugd Theatervereniging. In 2020 heeft Rob van der Veer, oprichter van de G-Voetbal in Lelystad, de prijs gewonnen.

Nomineren

Heeft u suggesties om iemand of een organisatie voor de prijs te nomineren?

U kunt dit dan melden bij de voorzitter van de jury met een toelichting waarom u deze persoon of groep voordraagt.

Aanmeldingen dienen uiterlijk 1 oktober binnen zijn.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u t.a.v. Stichting GOL doen:

info@gol-lelystad.nl

Voor verdere informatie (over het GOL) kunt u onze website raadplegen:

www.gol-lelystad.nl


De Prokkeldag was een succes!

Stichting GOL organiseerde samen met de Werfsjob en de Kubus, de Prokkeldag. Dit jaar was het doel om de cliënten kennis te laten maken met kunst.
 
De vicevoorzitter van het GOL, de heer Sebastiaan van Hoegee heeft het welkomstwoord gedaan en de Prokkeldag om 10:00 uur geopend. Wethouder Rinze Broekema nam een kijkje bij de Prokkeldag en deed mee met een activiteit. ‘Gemeente Lelystad zet, samen met andere organisaties, in op activiteiten en beleid om tot een inclusieve samenleving te komen waarin iedereen mee kan doen. Deze Prokkeldag laat heel goed zien dat mensen mét en zonder verstandelijke beperking samen leuke activiteiten kunnen ondernemen’, aldus de wethouder.
 
De cliënten hebben samen met begeleiders onder leiding van kunstenaar Hein Walter gewerkt aan een mooi kunstwerk. Deze zal tentoongesteld worden tijdens LelySTART op zondag 11 september.  hierbij de link voor een rapportage van Radio Lelystad: https://youtu.be/JKi6JpQfQDc

Kunst verbreidt je horizon

Stichting Gol organiseert dit jaar weer, na twee jaar stop door corona, samen met de Kubus en de Werfsjob de Prokkel 2022. Het thema dit jaar is kunst.

De activiteit houdt dit jaar in dat een groep mensen met en een groep zonder een verstandelijke beperking gaan tekenen / schilderen en samenwerken aan een mooie kunstwerk.

Het eindresultaat zal op LelySTART tentoongesteld worden op zondag 11 september a.s.

 


Scootmobielen / Rolstoelentocht in natuurpark Lelystad

Stichting GOL organiseert dit jaar weer een scootmobielen / rolstoelentocht met gids in natuurpark Lelystad. Deze wordt op dinsdag 16 augustus georganiseerd.
Ontvangst tussen 13.00 – 13.30 uur in het restaurant van natuurpark Lelystad aan de Vlotgrasweg 11. 8219 PP Lelystad. De tocht begint om 14.00 uur.
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Margriet Doorenspleet op telefoonnummer: 06 23 08 66 67