Op weg naar een toegankelijk Batavialand museum!


Dinsdag 3 oktober bracht de werkgroep BTBV (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Veiligheid), samen met Sebastiaan, vicevoorzitter van GOL Lelystad, en een aantal van onze vrijwilligers een bezoek aan museum Batavialand in het kader van de Week van Toegankelijkheid.

Museum Batavialand kwam bij het GOL met de vraag of wij, samen met een aantal vrijwilligers, het museum willen testen op hun toegankelijkheid in de breedste zin, voor allerlei soorten beperkingen. Op dinsdag 3 oktober, in de Week van Toegankelijkheid, vond dat bezoek plaats en op op basis van dit bezoek zal er op de termijn een adviesrapport uitgebracht worden. In dit adviesrapport zal de werkgroep BTBV, namens het GOL, aanbevelingen doen om het museum toegankelijk(er) te maken in de breedste zin.

Wij zijn blij dat Batavialand deze stap heeft gezet!

Week van de Toegankelijkheid
De Week van de Toegankelijkheid is van 2 t/m 7 oktober 2023 en vraagt aandacht voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een beperking. Het is een initiatief van Ieder(in), landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Bezoek Batavialand Week van de Toegankelijkheid 2023
Bezoek Batavialand Week van de Toegankelijkheid 2023