Genomineerden GOL Ed Luzaprijs 2023 bekend


Op vrijdag 8 december reikt het GOL voor de 14e keer de GOL Ed Luzaprijs uit. De prijs wordt toegekend aan een persoon, organisatie of groep in Lelystad die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensen met een beperking. Uit alle inzendingen zijn 3 genomineerden geselecteerd, die kans maken op de GOL Ed Luzaprijs 2023. De 3 genomineerden zijn: Tom Bremer (Toms Creek), Jan van Dijk (Staatsbosbeheer) en Jumbo Dusselaar (Jumbo Jol).

Genomineerde 1: Tom Bremer (Toms Creek)
Naast succesvol ondernemer is Tom Bremer een vriendelijk, benaderbaar persoon. Hij wordt door zijn werknemers met verstandelijke beperkingen als sympathieke werkgever gezien en hij toont volle begrip voor de problemen waarmee zij worstelen. Ook cliënten van Triade Vitree voeren met plezier hun dagbesteding uit bij Toms Creek. Met Toms Creek geeft Tom Bremer mensen met een verstandelijke beperking, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een kans en zorgt hij voor dagbesteding en begeleiding.

Genomineerde 2: Jan van Dijk (Staatsbosbeheer)
Jan van Dijk is sr. projectleider en projectcoördinator bij Staatsbosbeheer Flevoland. Vanaf het begin heeft Jan van Dijk contact opgezocht met het GOL om een toegankelijke route te realiseren in de Oostvaardersplassen. Dit heeft hij vooral gedaan door het compleet maken van vogelkijkhut De Zeearend, waardoor een route is ontstaan die van het begin tot op het einde toegankelijk is. Daarnaast klopt Jan regelmatig bij het GOL aan voor adviezen over aanpassingen die nodig zijn in de Oostvaardersplassen om de routes nog toegankelijker te maken.

Genomineerde 3: Jumbo Dusselaar (Jumbo Jol)
Supermarkt Jumbo Dusselaar in de Jol is een bekende winkel in de Lelystadse samenleving. In deze vestiging werkt een persoon die een arm mist. Ondanks deze beperking heeft deze persoon een kans gekregen van de supermarkt om te laten zien wat hij kan. Na zijn proefperiode en de toegestane contractverleningen, is deze persoon inmiddels in vaste dienst bij de Jumbo in de Jol. Hiermee laat Jumbo Dusselaar zien dat zij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen geven en dat zij verder kijken dan wat er niet kan.

Uitreiking
Op vrijdag 8 december wordt de GOL Ed Luzaprijs uitgereikt. De prijs is een initiatief van het GOL, samen met de familie Luza. Met de prijs wil het GOL iemand eren die, net als Ed Luza dat gedaan heeft, bijdraagt aan het kunnen deelnemen van mensen met een beperking in de maatschappij. Eerdere winnaars waren vrijwilligers van de Flevolandse Theatervereniging JTL, Rob van der Veer en Koen de Wit.

Bezoek Batavialand Week van de Toegankelijkheid 2023
Bezoek Batavialand Week van de Toegankelijkheid 2023