Logo Stichting GOL, voor mensen met een beperking

Over ons

Stichting GOL Lelystad, voor mensen met een beperking in Lelystad, heeft de ambitie om namens de ruim 30 aangesloten organisaties het (aan)spreekpunt te zijn in de plaatselijke samenleving.

GOL Lelystad behartigt professioneel, kwalitatief en optimaal de belangen van mensen met een beperking in Lelystad. Ook maakt GOL Lelystad zich sterk voor een ‘inclusieve samenleving’ in Lelystad. Ieder mens, met of zonder beperking, moet volwaardig kunnen meedoen in onze gemeente.

Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar is om te komen tot een lokaal inclusief beleid.

Mensen met een beperking zijn zij, die een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking hebben, dan wel met psychische problemen worstelen of chronisch ziek zijn. Volgens de gemeente spreken we in Lelystad over 10.000 – 12.000 medebewoners.

Taken GOL

De belangrijkste taken van Stichting GOL Lelystad zijn:

 • bewustwording
 • belangenbehartiging
 • verstrekken van informatie
 • participatie thema-projecten
 • adviesorgaan Gemeentebestuur
 • betrokkenheid beleidsontwikkeling

Er is een grote diversiteit aan platforms en organisaties, die opkomen voor de belangen van een specifieke categorie van mensen met een beperking. Veel van die organisaties zijn aangesloten bij de GOL Lelystad. Daarmee bundelt de stichting de vele stemmen van die organisaties via de Vergadering Aangesloten Organisaties.

Organisatie

Het bestuur van GOL Lelystad bestaat uit vrijwilligers onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een professionele, parttime administratieve kracht. Daarnaast zijn veel vrijwilligers actief bij de uitvoering van de benodigde activiteiten.

Het bestuur van de Stichting GOL, voor mensen met een beperking heeft een kwaliteitszetel in de Clientenraad voor het Sociaal Domein van de Gemeente Lelystad en in het participatieplatform WWB.
Het bestuur stuurt ook enkele werkgroepen aan:

 • Werkgroep Toegankelijkheid
 • Werkgroep Educatie en Communicatie
 • Werkgroep Aangepast sporten

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken en (soms mee) uitvoeren van beleid en geeft daartoe opdrachten aan medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door de secretarieel administratief medewerkster Amal Benyehia. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Als u een bestuurslid zou willen spreken, kunt u via het kantoor een afspraak maken.
Meer informatie over de bestuursleden vindt u het Jaarverslag.

foto margriet van oosten

Voorzitter

Margriet van Oosten

foto M Doorenspleet

Algemeen bestuurslid

Margriet Doorenspleet

foto margriet van oosten

Vicevoorzitter en Penningmeester

Sebastiaan van Hoegee

foto margriet van oosten

Secretaris

Chris van Veluwen

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht bestaat uit een door de Raad zelf vast te stellen aantal leden die in meerderheid afkomstig zijn van de aangesloten organisaties.

De taak van de Raad van Toezicht is:

 • Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.
 • Vaststellen van de door het bestuur opgestelde begroting, jaarrekening en het jaarverslag.
 • Goedkeuren van de door het bestuur opgestelde (meerjarig)beleids- en werkplan.
Arno Valkhof

Lid

Theo Caldenhoven

Arno Valkhof

Voorzitter

Jan Gommer

Arno Valkhof

lid

Janneke Pikkert

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan het GOL zijn activiteiten niet uitvoeren. De vrijwilligers van GOL werken mee aan activiteiten en adviseren het bestuur ter verbetering van deelname aan de samenleving.

Wil je ook vrijwilliger worden bij het GOL en/of meer informatie daarover ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@gol-lelystad.nl of 0320 – 230828.