Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht: Jan Gommer


Met ingang van 1 april 2024 is Jan Gommer aangesteld als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van GOL Lelystad. Hiermee volgt hij Chris van Veluwen op, die per 1 maart 2024 de functie van secretaris binnen het bestuur van GOL Lelystad op zich heeft genomen. Samen met Theo Caldenhoven en Janneke Pikkert gaat Jan Gommer toezien op het beleid en het functioneren van het bestuur van GOL Lelystad.

Jan Gommer is geen onbekende in de Lelystadse samenleving en heeft uitgebreide bestuurlijke ervaringen in diverse functies zoals directeur-bestuurder van FlevoMeer Bibliotheek. Na zijn pensionering is Jan altijd vastberaden geweest om zich te blijven inzetten voor de Lelystadse samenleving.

Stichting GOL Lelystad behartigt professioneel, kwalitatief en optimaal de belangen van mensen met een beperking in Lelystad. Jan draagt daar graag zijn steentje aan bij: “Iedereen moet onbeperkt mee kunnen doen in de Lelystadse samenleving. Ik kijk er naar uit om vanuit mijn kennis en ervaring, samen met de andere leden van de Raad van Toezicht, ervoor te zorgen dat we als GOL Lelystad nog meer van betekenis kunnen zijn voor inwoners van Lelystad met een beperking en organisaties die zich hier (meer) voor willen inzetten. Het GOL neemt hierin een belangrijke positie in de stad en wij moeten ervoor zorgen dat we aansluiten bij de behoefte van deze doelgroep. Ik zet mij daar graag voor in.”

Bezoek Batavialand Week van de Toegankelijkheid 2023