Wie verdient in 2023 de GOL Ed Luzaprijs?


Het GOL reikt in 2023 voor de 14e keer de GOL Ed Luzaprijs uit. De prijs wordt toegekend aan een persoon, organisatie of groep in Lelystad die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensen met een beperking. Voor de uitreiking van deze prijs is het GOL op zoek naar nominaties.

Ed Luza
Het GOL spant zich in voor mensen met een beperking in Lelystad. Dat deed de in 2009 overleden Lelystedeling Ed Luza ook. Ed Luza was een zeer betrokken, actieve vrijwilliger van Stichting GOL Lelystad. De prijs is een initiatief van het GOL, samen met de familie Luza. Met de prijs wil het GOL iemand eren die, net als Ed Luza dat gedaan heeft, bijdraagt aan het kunnen deelnemen van mensen met een beperking in de maatschappij.

Eerdere winnaars
Eerdere winnaars waren Martine Bomhof (oprichter en bestuursvoorzitter van Stichting Bram, 2019), vrijwilligers van de Flevolandse Theatervereniging JTL (2020) en Robert van der Veer (oprichter van de G-voetbal bij SV Batavia ’90, 2021). Vorig jaar werd de prijs gewonnen door Koen de Wit. Koen is werkzaam op Praktijkschool De Steiger als praktijkdocent Groen, stagebegeleider en medementor van de Combiklas BWO & Groen.

Het bestuur van het GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad, heeft Koen als winnaar uitgekozen vanwege zijn jarenlange inzet om samen met zijn leerlingen tuinen te onderhouden en winterklaar te maken voor mensen met een beperking. Dit gebruikt Koen om zijn leerlingen op te leiden en tegelijkertijd mensen die het moeilijk hebben een handje te helpen.  Dit jaar wordt de prijs voor de 14e keer uitgereikt.

Nomineren
Personen, organisaties of groepen kunnen worden genomineerd door een e-mail te sturen naar de voorzitter van de jury via info@gol-lelystad.nl met een toelichting waarom u deze persoon, organisatie of groep voordraagt. Aanmeldingen dienen uiterlijk zondag 29 oktober binnen te zijn.

Koen de Wit won in 2022 de GOL Ed Luzaprijs. Wie mag in 2023 deze prijs in ontvangst nemen?