foto trap

Werkgroep Toegankelijkheid

Een goede Toegankelijkheid is een essentiële voorwaarde voor een gemeente die niet alleen aan de ratificatie van VN Verdrag wil voldoen, maar dat ook in de Lelystadse Inclusie Agenda heeft vastgelegd.

De werkgroep is er om problemen te signaleren en oplossingen aan te reiken betreffende de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen, winkels, winkelstraten, woonwijken, pleinen, nieuwbouwprojecten, recreatieparken, etc.

De werkgroep probeert in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij nieuwbouwprojecten, verbouwingen en (her)inrichtingen van de openbare ruimte binnen de gemeente. Daarnaast reageert zij ad hoc op situaties, die ontstaan tijdens onderhoud of ten gevolge van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden maakt de werkgroep gebruik van het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ van het Landelijk Bureau voor Toegankelijkheid. Hierin staan de minimale eisen voor gebouwen en openbare ruimten, zodat deze goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Bouwers, eigenaren en huurders kunnen een toegankelijkheidscontrole door leden van de werkgroep laten uitvoeren. Naar aanleiding hiervan, kan, wanneer een gebouw of locatie aan alle eisen voldoet, het ITS-symbool (Internationaal Toegankelijkheid Symbool) aanvragen. In Lelystad hebben een aantal gebouwen het ITS-symbool ontvangen, waaronder het Stadhuis van Lelystad, Praktijkschool De Steiger, GGD Lelystad, De Koploper, Atolplaza en het Agora Theater Lelystad.

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid onderzoekt de werkgroep de toegankelijkheid in Lelystad, bijvoorbeeld bij de Gordiaan, LelySTART en de Lelystadse Hippiemarkt. De resultaten van de werkgroep worden op deze website, in het jaarverslag en in de Flevopost gepubliceerd.