foto trap

Werkgroep Educatie en Communicatie

In de werkgroep Educatie en Communicatie werkt Stichting GOL Lelystad samen met MEE IJsseloevers (afdeling Niet Aangeboren Hersenletsel) en STiP GGZ. De werkgroep coördineert de voorlichting op scholen, zowel in het basis als in het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd zoals Prokkelen, Mystery Guest en de uitreiking van de GOL Ed Luzaprijs.

Voorlichting op scholen
Doel van de voorlichting is bewustwording. Hoe is het om te moeten leven met een beperking? De voorlichting wordt gedaan door vrijwilligers met een beperking, een vrijwilliger met hulphond, een vrijwilliger met een blindengeleide hond en een vrijwilliger die rolstoel afhankelijk is. Deze laatste geeft ook een rolstoel clinic.

Voor het voortgezet onderwijs is een eigen programma gemaakt. Dit bestaat uit 2 blokuren in het klaslokaal en een rolstoel clinic van 2 blokuren in de sporthal. Ook interviewen de leerlingen in groepjes van 5 vrijwilligers met verschillende beperkingen.

Voor het basisonderwijs is het programma: 2 blokuren voorlichting door een vrijwilliger met hulphond en een vrijwilliger met blindengeleide hond en 2 blokuren met een vrijwilliger in rolstoel met rolstoel clinic.

Mystery Guest

Ieder najaar gaan wij met een acteur naar een winkelcentrum in Lelystad om diverse winkeliers een bezoek te brengen. De acteur gaat als klant de winkel binnen en acteert dan een onzichtbare beperking. Dit kan zijn NAH (niet aangeboren hersenletsel) ADHD, autisme, e.d. Twee deskundigen observeren op gepaste afstand onopvallend hoe het personeel omgaat met de klant. Na afloop wordt er door die twee personen en de acteur met de medewerker(s) geëvalueerd hoe het is gegaan. Onze ervaring tot nu toe is dat dit erg wordt gewaardeerd door de medewerker(s). Wij krijgen altijd te horen dat we dit moeten blijven doen, dat het erg belangrijk is en de winkeliers en hun medewerker ervan leren.

Prokkelen

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder. Landelijk wordt er jaarlijks een Prokkelweek georganiseerd in de maand juni. Stichting GOL Lelystad organiseert tijdens deze week een “prikkelende ontmoeting” tussen mensen met een verstandelijke beperking en iemand zonder. Dit is landelijk niet onopgemerkt gebleven met de toekenning in 2015 van een Zilveren Prokkel voor het maken van vier graffiti kunstwerken.