foto trap

Chris van Veluwen

Voorzitter Raad van Toezicht GOL Lelystad

 

Toen ik gevraagd werd of ik zitting wilde nemen in het bestuur van de GOL, heb ik niet lang na hoeven te denken en eigenlijk direct ja gezegd. Het inclusieve beleid dat elk individu ondanks een eventuele handicap als volwaardig en gelijkwaardig mens gezien moet worden is mij uit het hart gegrepen en ik beschouw het dan ook als een voorrecht hier samen met vele anderen inhoud aan te mogen geven.

Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en 8 kleinkinderen en ik woon al ruim 40 jaar in Lelystad. Na mij studies HTS (W) en HIT (Hogere Installatie Techniek), ben ik al vrij snel als technisch manager bij Sportfondsen Nederland gaan werken en heb dat tot aan mijn pensioen in 2022 met veel passie en plezier mogen doen. Dat pensioen betekende ook dat ik veel nevenfuncties, gerelateerd aan mijn baan, moest beëindigden. De vraag was toen: ‘Wat wil ik nu nog met mijn ervaringen gaan doen?’ Gelukkig kwam er heel snel het verzoek vanuit het GOL om toe treden tot de Raad van Toezicht.

Naast mijn werk ben ik altijd geïnteresseerd gebleven in de politiek en ik heb 12 jaar in de gemeenteraad van Lelystad gezeten. Tot 15 maart 2023 ben ik nog tijdelijk statenlid van de Provinciale Staten van Flevoland geweest. Daarnaast heb ik in het verleden in het Kerkcentrum het Anker ook diverse functies vervuld.

Voor mij is iedereen gelijkwaardig en uniek en heeft iedereen zo zijn specifieke talenten om samen inhoud te geven aan het beleid van het GOL.