over ons

logo gol lelystadDe stichting Georganiseerd Overleg Lelystad – voor mensen met een beperking (kortweg: GOL) heeft de ambitie om namens de ruim 30 aangesloten organisaties het (aan)spreekpunt te zijn in de plaatselijke samenleving.
Het GOL behartigt professioneel, kwalitatief en optimaal de belangen van mensen met een beperking in Lelystad.
Het GOL maakt zich sterk voor een ‘inclusieve samenleving’ in Lelystad. Ieder mens, met of zonder beperking, moet volwaardig kunnen meedoen in onze gemeente.
Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar is om te komen tot een lokaal inclusief beleid.
Mensen met een beperking zijn zij, die een lichamelijke, verstandelijke en / of zintuiglijke beperking hebben, dan wel met psychische problemen worstelen of chronisch ziek zijn. Volgens de gemeente spreken we in Lelystad over 10.000 – 12.000 medebewoners.

De belangrijkste taken voor de Stichting GOL zijn

  • bewustwording
  • belangenbehartiging
  • betrokkenheid beleidsontwikkeling
  • verstrekken van informatie
  • participatie thema-projecten
  • adviesorgaan Gemeentebestuur

Er is een grote diversiteit aan platforms en organisaties, die opkomen voor de belangen van een specifieke categorie van mensen met een beperking. Veel van die organisaties zijn aangesloten bij de Stichting GOL. Daarmee bundelt de Stichting de vele stemmen van die organisaties via de Vergadering Aangesloten Organisaties.
Welke organisaties? Kijk bij het overzicht VAO (elders op deze website).

Organisatie

Het bestuur van de Stichting GOL bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een professionele, part-time administratieve kracht. Daarnaast zijn veel vrijwilligers actief bij de uitvoering van de benodigde activiteiten.
Het bestuur van de Stichting GOL heeft een kwaliteitszetel in de Clientenraad voor Sociaal Domein van de Gemeente Lelystad en in het participatieplatform WWB.
Het bestuur stuurt ook enkele werkgroepen aan:

  1. Werkgroep BTBV (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid, Veiligheid)
  2. Werkgroep OVT (Opleiding, Vorming, Training)
  3. Klankbordgroep Sociaal Domein
  4.