Welke steun willen blinden en slechtzienden van ziende mensen in coronatijden?

Corona is onder ons en het ziet er niet naar uit dat dat spoedig gaat veranderen. Maatregelen worden aangekondigd en ook weer versoepeld. Voor onze medemens met een visuele beperking gaat er een wereld voor ze “DICHT”: extra ruimtelijke beperkingen en dat betekent niet meer overal naar toe kunnen en frustratie. Van iemand met een visuele beperking ontvingen we deze (goed gedocumenteerde) hartenkreet.

Hulp bieden
Hoeveel hulp een blinde of slechtziende persoon nodig heeft, hangt onder meer af van zijn ervaring, kennis en dagelijkse vorm. Maar hulp bieden is nooit verkeerd en kan ook op veilige afstand. Dit kan bijvoorbeeld met een zin als “Aan de dame met de witte stok … Kan ik helpen?”

Praten
In tijden van het bewaren van afstand vertrouwen blinden en slechtzienden meer dan normaal op gesprekken. Aanwijzingen zoals “Ik laat je graag weten wanneer het jouw beurt is.”, zijn dan zeer nuttig.

Blijf op afstand
Veel mensen met een verminderd gezichtsvermogen zullen het niet tijdig genoeg opmerken als de afstand te klein is. Een blinde of slechtziende persoon is herkenbaar door zijn witte stok en/of blindengeleidehond. Het is verstandig hen te vermijden. Mocht dat niet kunnen, omdat je bijvoorbeeld letterlijk met je rug tegen de muur staat, zeg dan gewoon iets.

Busreizen
Aangezien het voorste gedeelte van de bussen is afgezet, kunnen slechtzienden en blinden niet meer zoals gewoonlijk bij de chauffeur instappen, hen vragen op welke lijn hij rijdt en vervolgens voorin plaatsnemen. Het is daarom handig als iemand aanbiedt om de buslijnen aan te kondigen die bij de halte aankomen en als “navigatiesysteem” dienen bij het zoeken naar de busdeur en -stoel.

Winkelen
Afstandsmarkeringen die niet met de witte stok voelbaar zijn, veroorzaken ook problemen. In veel situaties zou meer geduld onder het personeel en andere klanten zeer welkom zijn.

Nieuwe regels
Sinds maart zijn er op veel plaatsen aantekeningen geplaatst om het aantal klanten te beperken, de in- en uitgang te scheiden, het hygiëneconcept te presenteren … Blinden en slechtzienden willen de nieuwe regels wel naleven, maar kunnen de aantekeningen niet lezen en hebben daarom ondersteuning nodig. Informatie kan bijvoorbeeld in grote letters of als e-mail worden aangeboden, op internet worden gepubliceerd of hardop worden voorgelezen door medewerkers en andere klanten.

Contrasten
Veel ruimtes in supermarkten, dokterspraktijken, bakkerijen enzovoort zijn de afgelopen weken “gebarricadeerd” met transparant plexiglas. Mensen met een visuele beperking stoten hun hoofd en besteden veel tijd aan het zoeken naar het “luik”. Het zou zeer nuttig zijn om de randen van de ruiten met contrastrijke plakband te markeren. Ook het contrast tussen markeerstroken en de vloer kan vaak worden geoptimaliseerd.

Maskers
Alle dragers van mond- en neusbedekking moeten in de mate van het mogelijke duidelijk spreken, omdat veel mensen met een visuele beperking geen gebaren kunnen waarnemen die bij een gesprek horen. Sommige mensen met een visuele handicap vragen begrip voor het feit dat ze geen masker dragen omdat ze door een bepaalde vorm van slechtziendheid gevaarlijke obstakels zoals een trap naar beneden niet meer kunnen herkennen wanneer ze een masker dragen.

Wachtrijen
De nieuwe “coronawachtrijen” met een kloof tussen de wachters vormt voor veel blinden en slechtzienden een uitdaging. Ze zouden graag horen dat er een wachtrij is, of deze nu naar het postkantoor of de bakkerij leidt, waar het einde van de wachtrij te vinden is en wanneer ze verder mogen gaan.

Begrip
Veel blinden en slechtzienden geven aan dat ze het huis nauwelijks uit durven gaan uit angst iets verkeerd te doen. Ze zouden graag minder opmerkingen ontvangen zoals “Het staat daar” en “Waarom neem je geen begeleiding mee”. In plaats daarvan willen ze meer rust, meer behulpzaamheid, meer communicatie en meer begrip voor hun situatie.

Een afbeelding van het corona virus logo