Mystery guest 2019

In samenwerking met Stichting Mee en de Hersenstichting heeft Stichting GOL een klein onderzoek uitgevoerd naar de omgang van winkelpersoneel met mensen met een beperking. Op 7 november heeft de acteur Bert Apeldoorn het winkelcentrum De Tjalk bezocht.

Het doel was na te gaan of klanten met een wel of niet zichtbare beperking goed werden begeleid. In alle winkels werd ruim de tijd genomen om de vraag van deze klant helder te krijgen om goede adviezen te geven. Een mooie vaststelling, maar volgend jaar gaan we weer op stap om bewustwording voor mensen met een beperking bij het winkelen te vergroten.