Handicap als non-discriminatiegrond opgenomen in artikel 1 van de grondwet

 

Als stichting GOL, de belangenbehartiger voor mensen met een beperking in Lelystad zijn wij blij dat de grondwetswijziging om de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid toe te voegen aan artikel 1 van de grondwet, genoeg stemmen heeft gekregen in de eerste kamer. 56 senatoren stemden voor en 15 stemden tegen.

Wij zien deze grondwetswijziging als een steun in de rug, om samen met anderen in de Lelystadse samenleving, de positie van mensen met een beperking verder te verbeteren.

Artikel 1 van de Grondwet
Artikel 1 van de Grondwet is de basis voor de bestrijding van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling. Dit betekent dat iedereen in Nederland, in gelijke gevallen, gelijk wordt behandeld. Het is verboden om iemand te discrimineren op welke grond dan ook. In de Grondwet staan godsdienst, politieke voorkeur, levensovertuiging, geslacht en ras als specifieke discriminatiegrondslagen genoemd. Het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA voegt daar nu de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid aan toe.

Verandering is hard nodig
Nog altijd hebben mensen met een beperking of chronische aandoening forse achterstanden en ervaren zij uitsluiting in hun dagelijks leven. Door de grondslag handicap in de Grondwet op te nemen, wordt benadrukt dat uitsluiting van mensen met een beperking niet kan en het voorkomen van uitsluiting en discriminatie extra aandacht nodig heeft. Het vormt hiermee een belangrijke opdracht en aanmoediging voor de overheid en andere partijen om de positie van mensen met een beperking echt te verbeteren.

GOL Lelystad
GOL Lelystad behartigt professioneel, kwalitatief en optimaal de belangen van mensen met een beperking in Lelystad. Het GOL maakt zich sterk voor een ‘inclusieve samenleving’ in Lelystad. Ieder mens, met of zonder beperking, moet volwaardig kunnen meedoen in onze gemeente. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar is om te komen tot een lokaal inclusief beleid. Mensen met een beperking zijn zij, die een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking hebben, dan wel met psychische problemen worstelen of chronisch ziek zijn. Volgens de gemeente spreken we in Lelystad over 10.000 – 12.000 medebewoners.

Logo Stichting GOL, voor mensen met een beperking