GOL Toegankelijkheid Certificaat uitgereikt aan Kok Experience Lelystad & Kok CinemaxX Lelystad

Afgelopen zaterdag 15 oktober jl. heeft de werkgroep toegankelijkheid van het GOL de toegankelijkheid certificaat uitgereikt aan Kok experience Lelystad en Kok cinemaxX Lelystad.

Toen wij begin april van dit jaar contact hadden gelegd met de eigenaar van de Kok belevenis wereld dhr. Johan Kok, met de vraag of het GOL het complex mocht inventariseren op toegankelijkheid en adviezen hierop uitbrengen, was hij blij met het aanbod en is voortvarend met de adviezen van de werkgroep aan de slag gegaan.

Met het prachtig resultaat dat de Kok experience Lelystad en Kok cinemaxX Lelystad nu toegankelijk is voor alle mensen, ook mensen met een beperking.