aangesloten organisaties

Algemene Bond voor Ouderen
Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Long Fonds
Cliëntenraad De Hoven
Cliëntenraad Laarstaete/Laarhof
Cliëntenraad woonzorgcentrum De Ankerplaats
Cliëntenraad woonzorgcentrum De Uiterton
Crohn Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland afd. Flevoland/Het Gooi
De Pechvogels
Dit Koningskind
Dwarslaesie Organisatie Nederland
Stichting Gerberamedia
Hart en Vaatgroep
Hersenletstelteam Flevoland
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Lelystad
Humanitas
KansPlus
Landelijke Belangen Federatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Meldpunt Vrijwilligerszorg
Mentorschap Midden Nederland
Multiple Sclerose Stichting Nederland
Nationale Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten “Eendracht Sterk”
Nederlands Bond voor Pensioenbelangen
Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
Overleg Samenwerkende Ouderbonden Lelystad
Patiëntenvereniging van Sikkelcelanemie en Thalassemie
Reuma Patiënten Vereniging Lelystad
Stichting Downsyndroom
Stichting Rolstoeldansen Flevoland
Stichting Welzijn Ouderen Lelystad
Stip GGZ
Warmwatertherapie
Woonvorm “De Vlonder”
Zonnebloem, afdeling Lelystad West

Mocht er een naam ontbreken wilt u dan z.s.m. contact met ons opnemen, zodat wij de lijst compleet kunnen maken.