Aangesloten organisaties

 • Algemene Bond voor Ouderen
 • Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
 • Long Fonds
 • Cliëntenraad De Hoven
 • Cliëntenraad Laarstaete/Laarhof
 • Cliëntenraad woonzorgcentrum De Ankerplaats
 • Cliëntenraad woonzorgcentrum De Uiterton
 • Crohn Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland afd.
 • Flevoland/Het Gooi
 • De Pechvogels
 • Dit Koningskind
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland
 • Stichting Gerberamedia
 • Hart en Vaatgroep
 • Hersenletstelteam Flevoland
 • Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Lelystad
 • Humanitas
 • KansPlus
 • Landelijke Belangen Federatie voor mensen met
 • Een verstandelijke beperking
 • Meldpunt Vrijwilligerszorg
 • Mentorschap Midden Nederland
 • Multiple Sclerose Stichting Nederland
 • Nationale Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten
 • “Eendracht Sterk”
 • Nederlands Bond voor Pensioenbelangen
 • Nederlandse Vereniging van Blinden en
 • Slechtzienden
 • Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
 • Overleg Samenwerkende Ouderbonden Lelystad
 • Patiëntenvereniging van Sikkelcelanemie en
 • Thalassemie
 • Reuma Patiënten Vereniging Lelystad
 • Stichting Downsyndroom
 • Stichting Rolstoeldansen Flevoland
 • Stichting Welzijn Ouderen Lelystad
 • Stip GGZ
 • Warmwatertherapie
 • Woonvorm “De Vlonder”
 • Zonnebloem, afdeling Lelystad West

Mocht er een naam ontbreken wilt u dan z.s.m. contact met ons opnemen, zodat wij de lijst compleet kunnen maken.