Het GOL werkt resultaatgericht

Het werkterrein van het GOL is erg breed. Volwaardige deelname aan de samenleving geldt immers op alle terreinen van het leven. Om daar ontwikkelingen in te stimuleren verbetering aan te brengen zijn binnen het GOL diverse werkgroepen actief.

 

bijlage 6

 

 

Zo zijn er werkgroepen die zich richten op: toegankelijkheid (zie; BTBV), bewustwording (zie; prokkelen en Ed Luzaprijs), voorlichting (zie;scholenproject).

Daarnaast is het GOL initiator en coördinator van een drietal Agenda 22 projectgroepen: Bewustwording en Beeldvorming, Toegankelijkheid, Opleiding – Vorming en Training.

 

Werkgroep BTBV

(Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Veiligheid)

Deze werkgroep richt zich op een goede Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Veiligheid van (openbare) gebouwen, (winkel)straten, nieuwbouwprojecten en openbare ruimte. Bij (her)inrichting kan de werkgroep adviezen geven. Ervaart men ergens een BTBV knelpunt dan kan men het GOL benaderen voor een advies.

[button style=”button_blue” size=”button_mini” btn_disable=”0″ url=”http://www.gol-lelystad.nl/gol/werkgroepen/werkgroep-btbv/” ]Lees verder[/button]

 

Werkgroep Prokkelen

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden. Het is een landelijk initiatief. In Lelystad wordt al een aantal jaren samen gewerkt met de Werfsjob en Groenhorst Lelystad. Medewerkers van de Werfsjob en leerlingen uit het eerste leerjaar van Groenhorst werken samen aan een activiteit, gecoördineerd door het GOL. In 2013 hebben het GOL, de Werfsjob en het Groenhorst samn de Gouden Prokkel gewonnen (landelijke prijs). Toen hebben de medewerkers van de Werfsjob uitleg gegeven over hun werkzaamheden: tuinieren, openhaardhout verwerken etc.

 

Werkgroep Ed Luzaprijs

Jaarlijks wordt de Ed Luzaprijs uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder inzet voor mensen met een beperking in Lelystad. De prijs is vernoemd naar Ed Luza, een vrijwilliger die zich met hart en ziel heeft ingezet voor mensen met een beperking. Na zijn overlijden heeft het bestuur deze prijs in het leven geroepen. De afgelopen jaren is de prijs uitgereikt aan Stable International (ontwikkelaar Bataviastad), Nico Krab (vrijwilliger) en Het Hofje (vrijwilligers van depalliatieve unit in De Hoven). In 2014 heeft Janny de Haas van stichting Gerbera de prijs in ontvangst mogen nemen.

Elk jaar kan iemand een voordracht doen. Deze voordracht kan worden ingediend bij het GOL voor 1 mei.

 

Agenda 22 projectgroep Bewustwording en Beeldvorming

Deze groep is ingesteld voor 2014 en 2015 en bestaat uit een aantal mensen van het GOL, Welzijn Lelystad, MEE IJsseloevers en CMO Flevoland. In feite is Bewustwording een continue proces waar we al jaren aan werken. En ook na 2015 zal dit niet voltooid zijn. Doelstelling is om de komende jaren mensen bewust te maken van de drempels die er zijn voor mensen met een beperking. Door te laten zien hoe mensen met een beperking of chronische ziekte belemmerd worden in hun leven, proberen we anderen (inwoners van de stad, bedrijven, gemeente, maatschappelijke organisaties, horeca,winkels etc.) mee te krijgen om dingen te veranderen en verbeteren. Ofwel bewustwording is een eerste stap naar een inclusieve samenleving.

 

Agenda 22 projectgroep Toegankelijkheid

Het realiseren van goede bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid is een continue proces, waar de werkgroep BTBV al jaren actief in is. Altijd en overal wordt er gebouwd, verbouwd of (her)ingericht. Het komt regelmatig voor dat of in de plannen of in de uitvoering blijkt dat er onvoldoende rekening is gehouden met de eisen op het gebied van toegankelijkheid. De projectgroep zet zich in om toegankelijkheid integraal mee te nemen in het ontwikkel en bouwproces. De bouwer krijgt de juiste toegankelijkheidseisen mee van de gemeente, binnen de gemeente kent iedereen de toegankelijkheidseisen en ook tijdens de uitvoering zorgt men er voor dat gebouw, straat, brievenbus toegankelijkheid blijft (zie foto). Aan deze projectgroep werken GOL en CMO Flevoland samen, versterkt door een aantal ervaringsdeskundigen.

 

Agenda 22 projectgroep Opleiding, Vorming en Training

In deze werkgroep wordt er door het GOL samengewerkt met MEE IJsseloevers en InteraktContour. Naast bewustwording is ook opleiding, vorming en training heel belangrijk. Wanneer mensen bewust zijn geworden, moeten zij leren hoe ze dingen kunnen veranderen. In de werkgroep worden initiatieven voorbereid voor gastlessen op de basisschool, projecten op middelbare scholen en ROC Lelystad.

 

Overige Projectgroepen

Naast de structurele werkgroepen en bovengenoemde projectgroepen kunnen er altijd nieuwe projectgroepen ingericht worden. Het GOL houdt de actualiteit en ontwikkelingen goed in de gaten om daar goed op in te kunnen spelen.