logo ed luza prijs

Het GOL reikt in 2022 de GOL- Ed Luza prijs uit. De prijs wordt toegekend aan een persoon, groep of instelling in Lelystad die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensen met een beperking.

Ed Luza was een zeer betrokken, actieve vrijwilliger van stichting GOL. De prijs is een initiatief van het GOL samen met de familie Luza. Met deze prijs willen wij iemand eren die, net als Ed Luza dat gedaan heeft, bijdraagt aan het kunnen deel nemen van mensen met een beperking in de maatschappij.

Er waren eerdere winnaars, in 2019 was de prijs uitgereikt aan Martine Bomhof, oprichter en bestuursvoorzitter van Stichting Bram. In 2020 ging de prijs naar de vrijwilligers van de Flevolandse Jeugd Theatervereniging. In 2020 heeft Rob van der Veer, oprichter van de G-Voetbal in Lelystad, de prijs gewonnen.

Nomineren

Heeft u suggesties om iemand of een organisatie voor de prijs te nomineren?

U kunt dit dan melden bij de voorzitter van de jury met een toelichting waarom u deze persoon of groep voordraagt.

Aanmeldingen dienen uiterlijk 1 oktober binnen zijn.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u t.a.v. Stichting GOL doen:

info@gol-lelystad.nl

Voor verdere informatie (over het GOL) kunt u onze website raadplegen:

www.gol-lelystad.nl