Vrijwilligerscentrale reikt boegbeeldje uit aan vrijwilligers van het GOL!

beeldjeDe vrijwilligers van het Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL) hebben van de vrijwilligerscentrale het boegbeeldje vrijwilligerswerk uitgereikt gekregen. Hiermee laat men aan Lelystad de waardering voor het werk zien en draagt het bij aan de bekendmaking van deze groep mensen en het werk wat zij verzetten.
De vrijwilligers van het GOL dragen onmisbaar bij aan het uitdragen van de missie: Volwaardige deelname aan de samenleving, ook als je een beperking hebt.
Het GOL is de spreekbuis van alle mensen met een beperking en chronische ziekte in Lelystad. (10.000 – 12.000 mensen). Het GOL maakt zich sterk voor een inclusief Lelystad waar ieder mens, met of zonder beperking, mee kan doen in de samenleving en gelijke rechten en kansen heeft. Zo werkt het GOL hard aan bewustwording in de stad, onder andere door een twee-wekelijkse column in de Flevopost, via twitter en de vernieuwde website. De jongere generatie wordt bereikt via de samenwerking die gezocht is met de scholen. Hiervoor worden meerdere vrijwilligers ingezet. Zo wordt er voorlichting gegeven, interviews gehouden met mensen die een beperking hebben en rolstoelbasketbal en andere sporten georganiseerd. De vrijwilligers zijn ook succesvol ingezet met studenten van het ROC in Lelystad om winkels te inventariseren op toegankelijkheid.

groep