Vacatures Bestuur Stichting GOL

logo GOL

Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (Stichting GOL) zoekt

Een penningmeester en algemene bestuursleden

Functieomschrijving penningmeester:
De penningmeester vertegenwoordigt samen met de voorzitter en de secretaris de stichting.
Hij voert de financiële administratie c.a. van de stichting en hij is het enige bestuurslid die geautoriseerd is voor het financieel systeem en heeft als enige tekeningsbevoegdheid om betalingen te verrichten. Andere taken zijn o.a. als volgt:

  • Draagt zorg voor opstelling van de (concept)begroting en jaarstukken
  • Onderhoudt namens de stichting contact met de accountant over het financiële beheer systeem dat in gebruik is bij de stichting. Het financiële beheer van de stichting berust bij het bestuur.
  • Voert de betalingsopdrachten uit en onderhoudt namens de stichting contact met de bank waar de rekeningen lopen
  • Voert salaris betaling uit en onderhoudt namens de stichting contact met de salaris-administratie. Salarisaanpassingen worden in overleg met het bestuur besloten.
  • Houdt de verzekeringen actueel en houdt namens de stichting contact met de verzekeraar
  • Ondertekent (mede) uitgaande brieven, eventueel samen met een ander bestuurslid

Functieomschrijvingen Algemene bestuursleden:
De taken van het algemeen bestuur zijn verdeeld over verschillende werkgroepen die verschillende activiteiten organiseren. Naast de werkgroepen zijn er veelal van werkzaamheden en taken die ieder bestuurder op zich neemt, o.a. evenementen, facilitaire zaken en aangesloten organisaties.

  • Het bestuurslid treedt op als contactpersoon voor de aangesloten organisaties. Een 2e daartoe aangewezen bestuurslid zorgt voor ondersteuning, zodat als tandem kan worden opgetreden.
  • Het bestuurslid zet zich in om financiële middelen te verwerven zodat activiteiten van het GOL gefinancierd kunnen worden. Een 2e daartoe aangewezen bestuurslid zorgt voor ondersteuning, zodat als tandem kan worden opgetreden.
  • Daarnaast behoort de coördinatie van belangenbehartiging in brede zin tot het werkgebied. Een 2e daartoe aangewezen bestuurslid zorgt voor ondersteuning, zodat als tandem kan worden opgetreden.
  • Het bestuurslid Evenementen & Facilitair beschikt over een bankpas, waarmee kan worden ingelogd bij de bank en voert een visuele controle uit op de door de penningmeester in het systeem verrichte/aangegeven betalingen (‘vier ogen-principe’). Na instemming wordt het document waarin begin- en eindsaldo, alsmede het af- en/of bijgeschreven bedrag voor akkoord getekend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Sebastiaan van Hoegee, tel. 0642174266
Anton Soethof, tel. 0627038821
Uw reactie kunt u vóór 3 oktober 2021 sturen naar:
Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad
De Schans 19-09
8231 KM Lelystad
info@gol-lelystad.nl