Fotostudio Wierd
De Prokkelweek is een initiatief van stichting Prokkel en wordt traditiegetrouw gehouden in de eerste helft van juni. In 2018 is de Prokkelweek van maandag 4 tot en met zaterdag 9 juni. Tal van vrijwilligers organiseren tijdens de Prokkelweek bij bedrijven, stichtingen, in buurten, op scholen en verenigingsleven activiteiten die mensen met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact brengen.
Deze ontmoetingen dragen op een heel persoonlijke manier bij aan het versterken van de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving en het vergroten van sociale netwerken. Dit jaar organiseert het GOL al weer voor de zevende keer het Prokkelen in Lelystad.

Stichting GOL organiseerde samen met de Werfsjob, Aeres Lelystad, Resto van Harte, Stichting Mila, Utopodium en de kinderwijkraad de Prokkeldag. Dit jaar was het doel om de Zuiderzeewijk, waar vele culturen bij elkaar wonen, op te leuken. Er werden vogelhuisjes, insectenhotels en kruidenbakken op wielen gemaakt voor de moestuin van de wijk die door stichting Mila wordt beheerd. Resto van Harte, waar vaak gekookt wordt door de wijkbewoners en waar dan gezamenlijk de maaltijd wordt genoten, kan gebruik maken van deze kruidenbakken.

Traditiegetrouw opende wethouder Janneke Sparreboom de Prokkeldag om 10:00 uur.

De gezamenlijke lunch / maaltijd voor deze dag werd verzorgd door Resto van Harte in samenwerking met leerlingen van Aeres, cliënten van de Werfsjob en kinderen van de wijkraad.

Wij bedanken Dekamarkt, Resto van Harte, MFA Zuiderzee, Mensen maken de buurt van Gemeente Lelystad en de Praxis op het Gildenhof voor het sponseren van de Prokkeldag 2018. Door hun bijdrage, sponsoring en gastvrijheid is deze dag tot een succes gemaakt!

Onderstaand een korte impressie van de dag.