GOL – Ed Luza prijs 2020

logo ed luza prijs

Wie verdient er in 2020 de GOL – Ed Luza prijs?
Stichting GOL reikt in 2020 de GOL – Ed Luzaprijs uit. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon of instelling in Lelystad die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor mensen met een beperking.
Heeft u suggesties om iemand of een organisatie voor de prijs te nomineren? U kunt dit melden bij de voorzitter van de jury met een toelichting. Melden kan schriftelijk bij Stichting GOL: info@gol-lelystad.nl
Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

Achtegrond informatie.
Ed Luza was een zeer betrokken, actieve vrijwilliger van de Stichting GOL. De prijs is een initiatief van de Stichting samen met de familie Luza en eert iedereen die zich, net als Ed Luza, inzet(te) voor mensen met een beperking.
Eerdere winnaars waren o.a. Elske Warners van 2move&more, trainster bij AV Spirit. Zij zet zich al enige tijd in voor kinderen met een handicap. In 2018 ging de prijs naar Arjan Riezebos, oprichter van de Kids Soccer Skills School. Hij biedt kinderen met gedragsproblemen de mogelijkheid om te sporten.
Vorig jaar was de prijs voor Martine Bomhof, oprichter en bestuursvoorzitter van Stichting Bram. Dit is een stichting voor kinderen met AD(H)D en autisme. Bram organiseert allerlei activiteiten voor deze kinderen maar biedt ook ondersteuning aan hun ouders.

2017 – Elske Warners
miniatuur afbeelding Elke Warners
Motivering:
Met haar bedrijf ‘2Move&More’ levert Elske veel inspanning en zet zich met veel enthousiasme in, om kinderen en jonge volwassenen met een beperking aan het sporten te krijgen. Zij kijkt niet naar wat zij niet kunnen, maar naar wat zij wel kunnen!
Haar motto is: ‘Denken in mogelijkheden’ Een uitdrukking die treffend bij haar past.
“Hoe meer mensen op deze manier kinderen en volwassenen met een handicap benaderen, hoe meer deze aansluiting vinden in de maatschappij”, aldus Ines Kreuter moeder van een kind die ook traint bij Elske.
Inmiddels bestaat er een heus racerunner-team. Elke week wordt er intensief getraind op de baan en de racerunners hebben ook al meegedaan aan verschillende wedstrijden.
2018 – Arjen Riezebos
foto Riezebos
Motivering:
Met het oprichten van de Kids Soccer Skills School, samen met Wam, wil Arjan de kinderen met gedragsproblemen de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten ongeacht hun niveau of beperking.
Plezier in het sporten vindt Arjan heel belangrijk. Door zijn tomeloze enthousiasme en inzet weet hij samen met Wam de kinderen te bereiken. Voetbal wordt zo een middel om aan uiteenlopende doelen te werken met deze doelgroep.
Op een doelgerichte wijze werken zij aan het bevorderen van bewustwording, voetbalvaardigheden en positief gedrag bij jongeren. Dat doet Kids Soccer Skills School door de verschillende elementen uit sport te verwerken in allerlei sportieve werkvormen, die niet alleen gericht zijn op de techniek, maar ook op de interactie. Zo wordt sport gecombineerd met gedrag en communicatietraining. In de basis wordt altijd gewerkt aan het bevorderen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
“Arjan heeft er veel plezier in en is altijd opgewekt en kan goed met de kinderen omgaan, dit is Arjan ten voeten uit” aldus een oud bestuurslid van SVL.
2019 – Martine Bomhof
foto Stichting Bram
Motivering:
Martine Bomhof is oprichter en bestuursvoorzitter van Stichting Bram. Stichting Bram is er voor kinderen met AD(H)D en autisme van 6 tot 12 jaar en hun ouders/verzorgers.
Als moeder van een zoon met autisme weet zij als geen ander hoe lastig het invullen van vrije tijd van kinderen met bijzondere zorgbehoefte is. Als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener bedacht zij zelf activiteiten, betrok hierin ook kinderen uit zijn klas, wekte de interesse van de andere ouders en het initiatief werd concreter. Tijdens het Bewonersfestival “Wij doen het zelf wel” in 2017 werd het verzoek om financiële ondersteuning gehonoreerd en kon de Stichting Bram worden opgericht.
Bram organiseert activiteiten voor de kinderen, zoals de natuur ontdekken, leren koken, kennis maken met techniek en zelf kunst maken.
In de schoolvakanties gaan de kinderen er dagjes op uit. Naar een museum, dierentuin of pretpark; altijd in kleine groepjes en met veel vrijwilligers als begeleiders. Voor de kinderen een unieke kans om met vriendjes die hetzelfde hebben op pad te gaan en ervaringen te delen; voor de ouders en verzorgers een moment van rust of om wat meer tijd te besteden aan de rest van het gezin.
Ook kunnen ouders/verzorgers bij de Stichting Bram terecht voor ondersteuning of een luisterend oor.
Door deze activiteiten onder te brengen in een stichting heeft zij er voor gezorgd dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst kinderen met AD(H)D en autisme hiervan kunnen blijven profiteren.
En Martine is de drijvende kracht achter deze stichting.