Wordt handicap ook opgenomen als non-discriminatiegrond in de Grondwet?

Vanavond, 20 december, wordt er gestemd op het voorstel om de grondslag handicap toe te voegen aan artikel 1 van de Grondwet. Gezien hier om een Grondwetswijziging gaat, moet er door beide kamers gestemd worden.

Artikel 1 van de Grondwet is de basis tegen bestrijding van discriminatie en bevordert het recht op gelijke behandeling. In de grondwet staan reeds genoemd godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, geslacht en ras. Het voorstel ingediend door  D66, GroenLinks en PvdA om nu daar ook de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid aan toe te voegen. Als GOL Lelystad, voor mensen met een beperking, staan wij volledig achter dit voorstel.

Sinds Nederland het VN verdrag handicap heeft geratificeerd in 2016, werken verschillende maatschappelijke partijen en overheid aan de invoering van dit belangrijke mensenrechtenverdrag. Maar desondanks worden mensen met een beperking of chronische aandoening nog steeds benadeeld door flinke achterstanden, en worden zij geconfronteerd met uitsluiting op verschillende gebieden in hun dagelijks leven. Hopelijk wordt, met het opnemen van dit voorstel in de grondwet, de positie van deze mensen verbeterd.