Coalitie voor Inclusie – Nieuwsbrief

logo-coalitieDe Coalitie voor Inclusie werkt aan het verbeteren van de samenleving en de mogelijkheden van deelname daaraan voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Maar ook ouderen en anderen die tijdelijk of langdurig beperkingen ondervinden vallen hieronder.
Kijk ook maar eens op de website .

Lees de nieuwsbrief van november .