Werkgroep ‘Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Veiligheid’ (BTBV)

De werkgroep is opgericht om problemen te signaleren en oplossingen aan te reiken betreffende de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen, winkels, winkelstraten, woonwijken, pleinen, nieuwbouwprojecten, recreatieparken etc..

De werkgroep probeert in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij nieuwbouwprojecten, verbouwingen en herinrichtingen van de openbare ruimte binnen de gemeente. Daarnaast reageert zij ad hoc op situaties, die ontstaan tijdens onderhoud of ten gevolge van achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld openbare wegen e.d..

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden maakt de werkgroep gebruik van het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ van het Landelijk Bureau voor Toegankelijkheid. Hierin staan de minimale eisen voor gebouwen en openbare ruimten, zodat deze goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Bouwers, instanties kunnen een toegankelijkheidscontrole door leden van de werkgroep laten uitvoeren. Naar aanleiding hiervan, kan wanneer een gebouw of locatie aan alle eisen voldoet, de eigenaar het ITS-symbool (Internationaal Toegankelijkheid Symbool) aanvragen.
Bent u geïnteresseerd in de werkwijze, activiteiten en behaalde resultaten klik dan hier.

 

bijlage 10