Provinciale Verkiezingen 18 maart 2015

Overzicht speerpunten Provinciale Verkiezingen 18 maart 2015

 

1

 

https://flevoland.groenlinks.nl/

speerpunten     natuur

duurzame energie

economie

duurzame ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit

faciliterend en vernieuwend bestuur

cultuur, zorg en welzijn

 

 

2

 

 

http://www.vvdflevoland.nl/

speerpunten     ruimtelijke ordening en economie

leefomgeving

kunst en cultuur

Europa en de provincie bestuur

 

 

3

 

 

https://www.cda.nl/flevoland/

speerpunten     economie

Europa

werk

familie

zorg

duurzaamheid

samenleving onderwijs

 

 

4

 

 

https://flevoland.d66.nl/

speerpunten     onderwijs

werkgelegenheid

bestuur

bereikbaarheid

leefmilieu

archeologie en cultuur

jeugdzorg

 

 

5

 

https://flevoland.christenunie.nl/page/39587

speerpunten     ruimte en water

landbouw en (glas)tuinbouw

leefomgeving, energie en klimaat

verkeer en vervoer

economie, toerisme, Onderwijs en arbeidsmarkt

cultuur

sociaal

bestuur

 

 

6

 

 

http://flevoland.sp.nl/

speerpunten     aantrekkelijk openbaar vervoer

leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland

stimuleren klein ondernemerschap

ruim baan voor het midden- en kleinbedrijf

versterking van de onderwijsmogelijkheden

bescherming milieu, natuur en landschap

energie bevorderen en verspilling tegengaan

geen boring naar schaliegas en opslag kernafval in de ondergrond

bestuur dichter bij de mensen

opcenten wegenbelasting afschaffen

 

 

7

 

 

 

http://www.pvvflevoland.nl/nieuws/16-manifest/396-verkiezingsprogramma

speerpunten     bestuur en samenleving

economie en bereikbaarheid

ruimte en leefomgeving

 

 

8

 

 

 

http://www.50pluspartij.nl/index.php/nieuws-archief-50plus/1094-grote-rol-provinciale-afdeling-bij-statenverkiezingen

De partij 50 Plus heeft landelijke speerpunten opgesteld, die niet per aandachtspunt verdeeld zijn.

speerpunten

 

9

 

 

http://www.sgpflevoland.nl/

speerpunten     windenergie

Haïti

Midden bestuur

Hogeschool Flevoland

structuurvisie Oostvaarders Wold

Ziekenhuisproblematiek

luchthaven Lelystad

Flevoland en de Olympische Spelen

 

 

10

 

 

 

http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/PvdA_verkiezingsprogramma_120912.pdf

speerpunten     werk en economie

zorg

groen

sociale zekerheid

onderwijs

internationaal

vrijheid en veiligheid

wijken

Europa

diversen