Laatste Nieuws

Platform Ongehinderd

logo platform ongehinderdGemeente Lelystad en Ongehinderd gaan samen voor toegankelijkheid
Een dagje uit, een avondje op stap. Ook mensen die moeite hebben met bewegen, horen of zien, willen hiervan genieten. Na onder andere Maastricht, Den Haag, Eindhoven en Hulst is de Gemeente Lelystad vanaf 3 oktober aangesloten bij het landelijk platform Ongehinderd.
Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland. Middels de gratis App ‘Ongehinderd’en op de website Ongehinderd.nl kunnen mensen met een beperking precies zien welke locaties toegankelijk zijn en welke voorzieningen deze bieden. In de komende weken zal het keuringsteam van Ongehinderd de gemeentelijke gebouwen toetsen op toegankelijkheid. Ongehinderd en Gemeente Lelystad roepen lokale ondernemers op om ook werk te maken van toegankelijkheid.

Download en installeer de App


Verbetering uitleen scootmobiel

logo GOLGOL bewerkstelligt verbetering uitleen scootmobielen
Wie tijdelijk een scootmobiel nodig heeft, moet die zelf ophalen bij de uitleenlocatie. Dit kan een probleem zijn als je een lichamelijke beperking hebt. Vanaf 1 januari 2017 wordt de scootmobiel, dankzij het initiatief van het GOL, door het Werkbedrijf afgeleverd voor je deur.
Op dit moment kan men, via tussenkomst van een medewerker van Welzijn Lelystad, op diverse plaatsen in Lelystad gratis een scootmobiel lenen. Bij deze medewerker ligt ook de coördinatie en administratie rond de gehele uitleen.
In de nieuwe situatie zal de coördinator van de buurtvoorlichters iedere vraag om uitleen op maat behandelen. Daarna verzorgt het Werkbedrijf de verdere afhandeling van de uitleen: het brengen en weer ophalen tot voor de deur!
Op deze wijze worden de kinderziektes van het huidige systeem grotendeels ondervangen.
Hoewel de uitleen via één centraal punt wordt verzorgd, blijven de bestaande uitleenlocaties gehandhaafd.
De nieuwe werkwijze geldt voorlopig voor een periode van één jaar, om te kunnen beoordelen hoe groot de vraag daadwerkelijk is. Bij de proefperiode is uitgegaan van 50 verzoeken om een scootmobiel te lenen; per verzoek (= 1 persoon) worden vervolgens 10 uitleningen geraamd. De kosten voor het jaar 2017 worden gedragen door Welzijn Lelystad en de Gemeente Lelystad.
Meer informatie op deze web-pagina van de Gemeente Lelystad.


GOL overhandigt ‘Eisen Toegankelijkheid Evenementen’

logo GOLMaandag 14 maart 2016, heeft de overhandiging plaatsgevonden aan wethouder Janneke Sparreboom en Ruud Bootsma, voorzitter van het Evenementen Commissie Lelystad.
Op verzoek van de gemeente, in verband met het formuleren van nieuw beleid betreffende evenementen, heeft de werkgroep Toegankelijkheid van het GOL een lijst met voorwaarden en wensen opgesteld, die gebruikt kan worden bij evenementen. Hiermee kan de Toegankelijk voor mensen met een functie beperking worden verbeterd. Vanaf 1 januari 2017 wordt het ook wettelijk verplicht dat alle openbare gebouwen en ruimten voor iedereen toegankelijk zijn.
Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de locatie en is de toegang zonder obstakels te bereiken. Zijn de paden niet te smal en is de bewegwijzering ook goed te zien voor visueel beperkten en personen in een rolstoel.
De lijst met voorwaarden en wensen is zo opgesteld dat ze bij alle evenementen in Lelystad kan worden toegepast.


Lelystad wint zilveren Prokkel

Uitreiking Gouden Prokkel algemeen fotoStaatsecretaris Martin van Rijn reikt Gouden Prokkels uit aan MEE Zeeland, Gerrit van de Berkt uit Zeist en IJsselmonde-Oost in Barendrecht.
Vrijdag zijn in Utrecht de Gouden Prokkels uitgereikt. Dat is de prijs voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Martin van Rijn reikte de prijzen uit in drie categorieën. In de categorie Prokkelstage ging de Gouden Prokkel naar MEE Zeeland. Gerrit van de Berkt, ervaringsdeskundige uit Zeist, won de felbegeerde Gouden Prokkel in de categorie Mensenrechten. In de categorie Prokkelen in de Samenleving won de Irenestraat, woonvoorziening van stichting IJsselmonde-Oost in Barendrecht het goud. De drie winnende projecten zorgden volgens de jury voor inspirerende ontmoetingen tussen twee groepen die niet zo makkelijk met elkaar in contact komen.
Lees “Lelystad wint zilveren Prokkel” verder