De organisatie van het GOL

Het GOL is een stichting die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking in Lelystad. Het GOL is op de volgende wijze georganiseerd:

 

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht bestaat uit een door de Raad vast te stellen aantal leden in meerderheid afkomstig uit de aangesloten organisaties en heeft als taak:

  1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.
  2. Vaststellen van de door het bestuur opgestelde begroting, jaarrekening en het jaarverslag.
  3. Goedkeuren van de door het bestuur opgestelde (meerjarig)beleids- en werkplan.

Leden Raad van Toezicht

 

Bestuur

Het GOL bestuur valt onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. Sommige bestuursleden zijn ook voorzitter van werk- en projectgroepen van het GOL en van AGENDA22. Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken en (soms mee) uitvoeren van beleid en geeft daartoe opdrachten aan de medewerkers. De bestuurders zijn vrijwilliger en worden niet betaald. Als bestuursleden (betaalde) nevenfuncties vervullen, wordt dit aan het bestuur gemeld. In het jaarverslag zullen de bestuursleden en de nevenfuncties worden vermeld.

Als u een bestuurslid wilt spreken, kunt u via de medewerkers een afspraak maken.

Bestuursleden

 

VAO

Het GOL heeft een Vergadering van Aangesloten Organisaties. In die vergadering kom de bij het GOL aangesloten organisaties bij elkaar om advies te geven aan het bestuur over het beleid van het GOL. De VAO levert in principe de leden van de Raad van Toezicht.

Aangesloten organisaties

 

Kantoor

Het GOL heeft 1 betaalde administratief / secretarieel medewerker in dienst.  Deze ondersteunt het bestuur en de werk- en projectgroepen. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Kantoormedewerkers

 

Werk- en Projectgroepen

Het werkterrein van het GOL is erg breed. Volwaardige deelname aan de samenleving geldt immers voor alle terreinen van het leven.
Om lijn in onze activiteiten te brengen en te houden, heeft het GOL meerdere werkgroepen. De taken van deze werkgroepen worden per werkgroep op de pagina werkgroepen beschreven.