WMO Cliëntenraad

Petra huppelt de trap af. Met een Pmissie! ‘…en daar zitten ook vrijwilligers van het GOL in,’ hoort ze moeder Edith zeggen. Het is weer zover: ma leest de FlevoPost aan pa voor. ‘Waar zitten vrijwilligers van het GOL in?’ vraagt Petra. Edith: ‘Vind je dit echt interessant?’ Petra knikt, maar hoopt stiekem dat haar zogenoemde interesse een ander resultaat oplevert dan een lange preek over het GOL. ‘In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingegaan,’ zegt haar moeder. ‘Deze wet verplicht de gemeente een beleid te ontwikkelen dat erop gericht is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Inmiddels is de WMO Clientenraad gestart, een raad die de gemeente gevraagd én ongevraagd adviseert. Een aantal leden van deze raad vertegenwoordigt het GOL en behartigt de belangen van mensen zoals wij.’ ‘Aha,’ reageert Petra ietwat afwezig. Edith schudt haar hoofd. ‘Dat dacht ik al. Waar kom je wél voor naar beneden?’ ‘Ongevraagd advies,’ grinnikt Petra. ‘Laat je dochter vanavond met haar vriendinnen naar de bioscoop gaan.’