Wie verdient in 2019 de Ed Luza prijs!?

Het Gol zal in 2019 voor de negende keer de Ed Luza prijs uitreiken. De prijs wordt toegekend aan een persoon, groep of instelling in Lelystad die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensen met een beperking.

Ed Luza was een zeer betrokken, actieve vrijwilliger van stichting GOL. Hij heeft, na zijn overleden, een schenking nagelaten aan het GOL. Het GOL kon dankzij deze schenking een naar hem vernoemde prijs in het leven te roepen.

De prijs eert iedereen die zich, net als Ed Luza, inzet(te) voor mensen met een beperking.

In 2017 is de prijs bijvoorbeeld naar Elske Warners van 2move&more, trainster bij AV Spirit, gegaan. Zij zet zich al enige tijd in voor o.a. kinderen met een handicap. In 2018 ging de prijs naar Arjan Riezebos. Plezier in sporten vindt Arjan belangrijk. Daarom heeft hij samen met Wam, de Kids Soccer Skills School opgericht. Hij biedt hiermee kinderen met gedragsproblemen de mogelijkheid om te sporten.

De afgelopen twee jaar is de prijs gegaan naar een vrijwilliger die zich inzette voor sportactiviteiten. Maar natuurlijk kan een veelzijdigheid aan activiteiten voor de prijs in aanmerking komen!

Nomineren

Heeft u suggesties om iemand of een organisatie voor de prijs te nomineren?

U kunt dit dan melden bij de voorzitter van de jury met een toelichting waarom u deze persoon of groep voordraagt.

Deze nominatie stuurt u aan Stichting Gol: info@gol-lelystad.nl

Voor verdere informatie (over het GOL) kunt u ook contact opnemen via telefoon 0320 230828.