Verbetering uitleen scootmobiel

logo GOLGOL bewerkstelligt verbetering uitleen scootmobielen
Wie tijdelijk een scootmobiel nodig heeft, moet die zelf ophalen bij de uitleenlocatie. Dit kan een probleem zijn als je een lichamelijke beperking hebt. Vanaf 1 januari 2017 wordt de scootmobiel, dankzij het initiatief van het GOL, door het Werkbedrijf afgeleverd voor je deur.
Op dit moment kan men, via tussenkomst van een medewerker van Welzijn Lelystad, op diverse plaatsen in Lelystad gratis een scootmobiel lenen. Bij deze medewerker ligt ook de coördinatie en administratie rond de gehele uitleen.
In de nieuwe situatie zal de coördinator van de buurtvoorlichters iedere vraag om uitleen op maat behandelen. Daarna verzorgt het Werkbedrijf de verdere afhandeling van de uitleen: het brengen en weer ophalen tot voor de deur!
Op deze wijze worden de kinderziektes van het huidige systeem grotendeels ondervangen.
Hoewel de uitleen via één centraal punt wordt verzorgd, blijven de bestaande uitleenlocaties gehandhaafd.
De nieuwe werkwijze geldt voorlopig voor een periode van één jaar, om te kunnen beoordelen hoe groot de vraag daadwerkelijk is. Bij de proefperiode is uitgegaan van 50 verzoeken om een scootmobiel te lenen; per verzoek (= 1 persoon) worden vervolgens 10 uitleningen geraamd. De kosten voor het jaar 2017 worden gedragen door Welzijn Lelystad en de Gemeente Lelystad.
Meer informatie op deze web-pagina van de Gemeente Lelystad.