Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad

foto ziekenhuisbeddenIn december is de Stichting (actie) Behoud Ziekenhuis Lelystad opgericht. Verschillende maatschappelijke organisaties in Lelystad, zoals Stichting IDO, het Respijthuis, de Voedselbank, GOL, Flevolandse Patiƫnten Federatie hebben iemand afgevaardigd in het Stichtingsbestuur.

Maar niet alleen uit Lelystad, ook een vertegenwoordiger van Urk, Dronten, de Noord-Oost Polder en een huisarts hebben zitting genomen in het bestuur. En nu aan de slag!
Het bestuur van de Stichting BZL roept de inwoners van Lelystad op om incidenten die het direct gevolg zijn van het (niet) functioneren van het ziekenhuis te melden aan de Stichting. Dat kan via de eigen website .
Het bestuur zal proberen daar snel actie op te ondernemen en betreffende instanties daarvan op de hoogte te stellen.
De stichting houdt nauw contact met de Gemeente Lelystad en de betrokken wethouder. Zij stemmen acties met elkaar af en houden betrokken partijen als Curatoren, Zilveren Kruis, Sint Jansdal, huisartsen uit Lelystad e/o, medische staf van het Zuiderzee ziekenhuis en ouderenbonden van hun acties op de hoogte.
De informatie aan de bewoners van Lelystad is bedroevend slecht. Geruchtvorming, speculaties, woede en ongeloof strijden daarbij om voorrang. De stichting zal zo snel mogelijk op haar website en via de media de ontwikkelingen melden.
De St. BZL staat in nauw contact met de Flevolandse Patiƫntenfederatie (FPF). De FPF wil een toekomstbestendige kwalitatieve ziekenhuisvoorziening voor onze regio wordt gerealiseerd door innovatie in de samenhang en samenwerking op het terrein van welzijn en zorg over de huidige schotten in de zorg heen. Een ziekenhuisvoorziening die functioneert in het netwerk van zorg. Enerzijds richting de lokale zorgaanbieders van 0e, 1e en 1,5e lijnszorg, dus welzijn, huisartsen, aanbieders van thuiszorg en intramurale zorg. In dit netwerk kennen mensen elkaar en weten welke zorg op welke plek het beste geboden kan worden. Opschalen waar nodig, terugverwijzen waar mogelijk. Anderzijds is er een brugfunctie naar meer specialistische zorg (3e lijn) in andere ziekenhuizen of behandelcentra, waar mensen heen verwezen kunnen worden, maar ook dat mensen weer opgevangen worden na bijvoorbeeld een complexe ingreep voor minder specialistische nazorg in het lokale ziekenhuis.
[Voor verder informatie: Stichting BZL, Jos Visser, woordvoerder, Tel. 06 12989921]
Een informatief artikel in Medisch Contact over de gevolgen van faillissement van een ziekenhuis: Faillisement Ziekenhuis kent alleen maar verliezers .