Opmerkelijk

Een opmerkelijk initiatief: Het College voor de Rechten van de Mens heeft een zaak aangespannen om het systeem van Passend Onderwijs te toetsen aan het geratificeerde VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. De zaak is behandeld op 8 maart. Uitspraak binnen 8 weken. De inhoudelijke toelichting op de website van In 1 School .