Onderzoek naar geweld tegen mensen met een verstandelijke beperking

‘Wacht! Hier moet ook nog een stukje appel!’ Lieke en Petra maken een appeltaart in de keuken. Moeder Edith kijkt op van haar laptop en gluurt de keuken in. Als ze ziet dat de rust is wedergekeerd, draait ze zich naar vader Herman die naar de audiokrant luistert. ‘Ik las net dat vrouwen en kinderen met een verstandelijke beperking veel vaker slachtoffer zijn van geweld. Zowel fysiek als psychologisch geweld. Uit Nederlands onderzoek blijkt zelfs dat twee derde van de vrouwen met een beperking slachtoffer is geweest van seksueel misbruik.’ Vader Herman luistert aandachtig. ‘Dat is bizar hoog’, merkt hij op. ‘Zeker’, antwoord Edith. ‘De vereniging Inclusie Nederland doet mee aan een internationaal project om onder andere te achterhalen hoe dit voorkomen kan worden en hoe vrouwen en kinderen na geweld de juiste hulp kunnen krijgen.’ Lieke en Petra komen de keuken uitgelopen. ‘De taart wordt héél lekker!,’ roept Lieke terwijl ze naast Edith gaat zitten. ‘We verheugen ons op jullie lekkere appeltaart’, antwoord Edith terwijl ze Lieke een dikke knuffel en een kus geeft. ‘Yuk, niet zo klef,’ zegt Lieke, maar op haar gezicht vormt zich een glimlach.