Instemmingsrecht voor ouders

‘Hey Edith!’ Edith kijkt op en ziet haar vriendin Laura lopen met haar dochter Sarah aan de hand. ‘Hoi! Hoe gaat het met je?’, vraagt Edith. ‘Goed. Ik heb net een afspraak gehad op Sarah’s school’, vertelt Laura. ‘Ze heeft extra begeleiding nodig, dus hebben we besproken hoe zij dit gaan aanpakken.’ Edith knikt. ‘Sinds februari 2017 is er een wetswijziging doorgevoerd toch? Waardoor ouders nu meer zeggenschap over de zorg en ondersteuning van hun kinderen hebben?’ ‘Klopt’, zegt Laura. ‘Scholen moeten ouders nu betrekken in hun plan en dat plan is pas akkoord als ouders ermee instemmen. Hoe doet Lieke het op school?’, vraagt Laura. ‘Heel goed.’, antwoordt Edith terwijl ze naar Lieke kijken die een paar meter verderop met hond Puf loopt. Opeens draait Lieke zich om. Ze zwaait fanatiek als ze Laura en Sarah ziet en rent richting het gezelschap. Puf kijkt even verbaasd op, maar rent dan achter haar aan. ‘Sarah! Sarah! Kom je bij me spelen?’ roept Lieke enthousiast. ‘Stem je daarmee in als ouder?’ vraagt Edith met een knipoog. ‘Doen wij een bakje koffie en kletsen we verder.’ ‘Daar stem ik zeker mee in!’ zegt Laura lachend.