GOL ontvangt subsidie voor Prokkelen.

Vrijdag 15 februari was het weer zo ver. Kringloopwinkel De Groene Sluis kon 49 organisaties belonen door hun subsidieaanvraag te honoreren met een bedrag uit de gemaakte winst in 2018. Het GOL was een van de gelukkigen.

We hadden een aanvraag gedaan voor een bedrag om de Prokkeldag de komende twee jaar weer te kunnen organiseren. Deze dag wordt traditiegetrouw gehouden op de eerste donderdag in juni, dit jaar op 6 juni. Prokkelen is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Momenteel wordt gewerkt aan het programma. Te zijner tijd zullen we via de bekende media meer informatie hierover verstrekken.