Gemeentelijke tarieven

De gemeentelijke tarieven voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats zijn aangepast. Deze aanpassing is doorgevoerd na klachten / opmerkingen door aanvragers over de hoogte van het legesbedrag en om de werkelijke kosten voor de behandeling van de aanvraag te kunnen dekken.

Leges 2018 gehandicaptenparkeerkaart
Bij de aanvraag dient u een aanbetaling van € 100,00 te voldoen. Indien de aanvraag wordt toegewezen, dan wordt dit bedrag vermeerderd met:
• € 25,00 indien de kaart voor 1 jaar wordt verstrekt
• € 85,00 indien de kaart voor 5 jaar wordt verstrekt
• € 35,00 indien het gaat om een verlenging van de kaart en er alleen een administratieve medische keuring heeft plaatsgevonden.
• € 0,00 indien het gaat om een verlenging van de kaart en er na de eerste medische keuring door de arts is aangegeven dat in de toekomst geen medische keuring noodzakelijk is. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Na afhandeling van de aanvraag dient het resterende bedrag te worden betaald. In bijzondere omstandigheden kan een aanvraag worden gedaan voor betaling in termijnen.

Leges 2018 gehandicaptenparkeerplaats
De legeskosten voor een aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats zijn: € 220,05.
Bij de aanvraag doet u een aanbetaling van € 100,00. Na afhandeling van de aanvraag dient het resterende bedrag te worden betaald. In bijzondere omstandigheden kan een aanvraag worden gedaan voor betaling in termijnen.
De kosten voor een nieuw onderbord zijn vastgesteld op € 37,55