Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad

De Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad reageert op het nieuws dat de curatoren van het voormalige MC IJsselmeerziekenhuizen weigeren opening van zaken te geven.
De curatoren worden opgeroepen alsnog volledige opening van zaken te geven (zie het volgende persbericht):

Met grote verbazing en teleurstelling heeft stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad kennisgenomen van het feit dat de curatoren weigeren de door de betreffende commissie opgevraagde documenten ter beschikking te stellen. Verbazing omdat de onderzoekscommissie wel tot goede afspraken heeft kunnen komen met de curatoren van het MC Slotervaartziekenhuis. Mede gezien de goedkeuring van die afspraken door de rechter-commissaris kunnen er geen juridische belemmeringen zijn. Teleurstelling omdat openheid vertrouwen geeft en juist het gebrek aan vertrouwen bij de inwoners in Rijksoverheid en andere instanties is een groot probleem in Lelystad en omgeving. Curieus is het feit dat de commissie geen onderzoek mag doen naar het handelen van de curatoren zelf. De biedingenstrijd destijds is door geheimzinnigheid omgeven. Niemand weet waarom St. Jansdal is uitgekozen. Wij moesten en moeten maar op de blauwe ogen van de curatoren geloven dat hun keuze de juiste was. De geheimzinnigheid doet vermoeden dat er informatie is die niet naar buiten mag komen en de curator lijkt angst te hebben dat haar beslissingen door de publieke opinie en de minister niet gepruimd zullen worden. Wat hebben de curatoren te verbergen? Het faillissement en de sluiting van de MC IJsselmeerziekenhuizen was een klap in het gezicht van de inwoners. Geheimzinnigheid en geslotenheid is een volgende dreun. Dit kan en mag niet standhouden. Wij roepen de curatoren op om alsnog de noodzakelijke openheid naar de onderzoekscommissie te tonen. Indien curatoren in hun houding blijven volharden roepen wij de minister op om in het door hem toegezegde gesprek met de curatoren met kracht op te treden voor de inwoners van Lelystad, Dronten en Urk en de gewenste volledige openheid te bewerkstelligen.

Meer lezen over de activiteiten van de Stichting? Klik hier!