Gemeente Lelystad – Informatie

Informatie

De Gemeente Lelystad stuurt ons de Nieuwsbrief. Via onze website het actuele nieuws voor u vanaf het Stadhuisplein. Alle informatie op de eigen website .De laatste nieuwsbrief van 5 december en de vorige nieuwsbrief van 28 november . Een speciale uitgave van de nieuwsbrief Werk en Inkomen van april 2018.En

Lees verder

Sportservice Flevoland – Informatie

Informatie

Sportservice Flevoland is de uitvoeringsorganisatie en het kenniscentrum van het provinciale sport en beweeg beleid. Het team van specialisten is dagelijks bezig om de ambitie te realiseren de sportiefste provincie van Nederland te worden. Zij geven o.a. uitvoer aan een groot aantal projecten waarmee ze de inwoners van Flevoland in

Lees verder

Handicap.NL – Nieuwsbrief

Informatie

Handicap.nl -voorheen het Fonds Verstandelijke Gehandicapten en het Revalidatiefonds- droomt van een Nederland waarin mensen met een handicap volwaardig meedoen in de samenleving. Voor meer informatie kijk op de eigen website of lees de laatste nieuwsbrief van december .

Lees verder

STiP – Informatie

Informatie

STiP is een steun- en informatiepunt van de Stichting Cliënten Perspectief Geestelijke Gezondheidszorg (ofwel CLIP) voor iedereen in Flevoland die vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg.Het primaire contact is natuurlijk de eigen website met alle nuttige informatie. Daarnaast neemt het GOL, met toestemming, de belangrijkste informatie over.Een overzicht van alle

Lees verder

Bureau Gelijke Behandeling – Nieuwsbrief

Informatie

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland richt zich op het voorkomen & bestrijden van discriminatie: zowel naar ras/etnische afkomst, sekse, religieuze overtuiging, als naar seksuele voorkeur. Ook discriminatie naar leeftijd en (arbeids)handicap horen tot het werkterrein van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Voor meer informatie kijk op de website van Bureau Gelijke Behandeling

Lees verder