Stichting MEE – Nieuwsbrief

Hulp bij het opstellen van een alternatief, dus niet-financiëel, jaarverslag? Kenniscentrum MEE biedt hulp. Lees er over in delaatste nieuwsbrief .