Solgu – Nieuwsbrief

logo-solguInformatie en de nieuwsbrieven van onze collega’s uit Utrecht. Het laatste nieuws in de nieuwsflits van juli

Interpretatie uitspraak Centrale Raad voor Beroep
In haar uitspraak van 18 mei jl. heeft de CRvB bepaald dat gemeente Utrecht de urennorm van 78 uur niet mag hanteren. De gemeente Utrecht kan namelijk niet aantonen dat met 78 uur het huis schoon en leefbaar zal zijn.
Omdat het beleid van de gemeente in strijd is met de wet, geldt volgens de CRvB de oude indicatie. Is die niet meer geldig dan moet de gemeente de omvang van de hulp in de huishouding vaststellen op basis van het CIZ Protocol Huishoudelijke Verzorging.
De gemeente Utrecht meent echter dat uit de uitspraak blijkt dat het beleid van de gemeente door de beugel kan. De gemeente vindt dat zij slechts hoeft te onderzoeken wat het minimale aantal uren is om tot een schoon en leefbaar huis te komen.
De gemeente kiest ervoor om inwoners die op basis van ondeugdelijke beleid minder uren hebben gekregen, niet de oude uren terug te geven. Het betreft ca. 6000 huishoudens. Daarmee handelt de gemeente niet in het belang van haar inwoners, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam.
Wij roepen iedereen op die minder uren heeft gekregen zo snel mogelijk de gemeente te vragen de oude uren terug te geven. De gemeente moet binnen twee weken op dit verzoek reageren. Doet de gemeente dat niet dan is de gemeente in gebreke en moet de gemeente dwangsommen betalen.
Meer informatie en een voorbeeldbrief

Uitspraak Centrale Raad voor Beroep
Gemeenten moeten onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) de huishoudelijke hulp leveren die nodig is. Ze mogen niet zeggen dat ze er te weinig geld voor hebben of dat huishoudelijke hulp niet onder de wet valt. Dat blijkt uit de uitspraak die de Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei. 
Sinds de gemeente Utrecht het aantal uren huishoudelijke hulp terugbracht naar 1,5 uur voor vrijwel alle Wmo-cliënten, heeft het Solgu hiertegen geprotesteerd.
De wet schrijft voor dat er onafhankelijk en objectief onderzoek gedaan moet worden hoe het huis van ieder schoon en leefbaar kan blijven.
In Utrecht werd dit bij de invoering van de nieuwe Wmo op 1 januari 2015 niet gedaan. Alleen als mensen aangaven dat ze aan 1,5 uur niet genoeg hadden, werd er een gesprek gevoerd met vaak niet het gewenste resultaat.
Lees meer