Samen Prokkelen

‘Lieke, weet je wat er aankomt?’, vraagt Edith aan haar jongste dochter. Lieke kijkt op en schudt met haar hoofd. ‘Prokkelweek’, antwoordt Edith. ‘Van 4 tot en met 9 juni.’ Lieke begint te glunderen. ‘Vorig jaar was superleuk!’, zegt ze. Tijdens de Prokkelweek organiseren verschillende bedrijven activiteiten waarbij mensen met en zonder een verstandelijke beperking met elkaar in contact komen. Vorig jaar deed de familie H.E.L.P. mee aan ProkkelSterrenslag. ‘Dat was het zeker’, reageert Edith. ‘Wat gaan we dit jaar doen, mama?’, vraagt Lieke. ‘Ik lees dat er een talentenshow gehouden wordt’, antwoordt Edith, terwijl Lieke enthousiast in haar handen begint te klappen. ‘En GOL organiseert voor het zevende jaar op rij het Prokkelen in Lelystad’, vertelt Edith. ‘Bij restaurant Resto Van Harte gaan ze 7 juni vogelhuisjes opleuken en insectenhotels gereedmaken. Deze worden door de hele wijk opgehangen. Ook is er een gezamenlijke lunch. Je tante Rita gaat hier vanuit haar vrijwilligersfunctie bij MFA Zuiderzeewijk heen. Misschien kunnen we met haar mee?’ ‘Insecten?’ Lieke trekt een vies gezicht. ‘Vogels vind je wel leuk toch?’, lacht Edith. ‘Vogels zijn lief’, zegt Lieke. ‘Ik zal je tante zo bellen. Gaan we gezellig samen Prokkelen.’