Mijn kwaliteit van leven

‘Ben je bijna klaar op de iPad?’ Moeder Edith kijkt op en ziet een ongeduldige Petra staan. ‘Bijna lieverd,’ antwoordt Edith. ‘Waarvoor heb je de iPad nodig?’ Op het gezicht van Petra verschijnt een glimlach: ‘Lisa heeft een puppy en ze heeft een foto op Instagram gezet. Die moet ik liken natuurlijk. Wat ben je eigenlijk aan het doen?’ vraagt Petra nieuwsgierig terwijl ze over de schouder van haar moeder meekijkt. ‘Ik vul een vragenlijst in op mijnkwaliteitvanleven.nl,’ vertelt Edith. ‘Hiermee breng je je eigen situatie in kaart: je dagelijks leven, je gezondheid, je omgeving. Mensen die merken dat hun leven anders wordt vanwege ouderdom of vanwege een chronische aandoening of beperking kunnen de vragenlijst invullen.’ Petra knikt begrijpelijk. ‘Wat doen ze met die vragenlijst?’ Edith is even stil, terwijl ze de vragenlijst afrondt. ‘Klaar! Zorgaanbieders kunnen hiermee de zorg verbeteren. En…’ Edith stopt met haar uitleg als ze ziet dat haar dochter een blik op de iPad werpt. ‘Die wil je nu zeker?’ vraagt Edith met een knipoog. ‘Heel graag. Jij hebt jouw ding gedaan. Nu moet ik mijn ding doen,’ zegt Petra met een serieus gezicht, maar schiet dan toch in de lach.