Lid Cliëntenraad Wmo

Lid Cliëntenraad Wmo

 

Werkzaamheden

Meedenken over het te ontwikkelen/wijzigen gemeentelijk beleid aangaande de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 

Bijzonderheden

U bent de aangewezen persoon die ons op het gebied van lichamelijke beperking in de cliëntenraad Wmo kan vertegenwoordigen. U bent in staat grensoverschrijdend te denken. U vindt het van belang om tezamen met de andere leden vanuit uw betrokkenheid of ervaringsdeskundigheid mee te helpen het beleid vorm te geven. U kunt omgaan met vertrouwelijke documenten.

 

Werktijden

U bent flexibel m.b.t. het inlezen van documenten en bijwonen van vergaderingen. De vergaderingen vinden telkens in de ochtend van de derde woensdag van de maand plaats.