Sluit u aan

Sluit u aan bij het GOL!

Het Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL) is een stichting die de belangen behartigt van alle mensen met een beperking in Lelystad. De belangrijkste taken van het GOL zijn: belangenbehartiging, het (mee) ontwikkelen van beleid en het verstrekken van informatie. Het uitgangspunt hierbij is: gelijke mogelijkheden en volwaardige deelname aan de samenleving op alle terreinen van het leven (conform agenda 22).

Het GOL is voor de gemeente Lelystad de gesprekspartner voor mensen met een beperking. Het GOL wil de lokale overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen wijzen op bestaande, zichtbare en onzichtbare drempels in de maatschappij.

In februari 2008 hebben 4 partijen in Lelystad een intentieverklaring ondertekend waarin de samenwerking in het kader van Agenda 22 wordt bevestigd. Deze partijen zijn; de gemeente Lelystad, MEE IJsseloevers , CMO (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling) en het GOL. Het gemeentelijk beleid zal worden ontwikkeld om mensen met een beperking volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Hiervoor zijn projectmatige werkgroepen opgericht.

Het GOL heeft een Vergadering van Aangesloten Organisaties (VAO). In die vergadering komen de bij het GOL aangesloten belangengroeperingen, patiƫntenverenigingen en organisaties bij elkaar. Het GOL wil graag van u en uw achterban horen, waar u mogelijk tegenaan loopt. Welke impact hebben de maatregelen die worden genomen door de overheid? Is Lelystad voldoende toegankelijk? Welke behoefte heeft uw organisatie of uw achterban, kan het GOL u hierbij mogelijk ondersteunen?

Het lijkt ons van het grootste belang dat de mening van uw organisatie en dus uw achterban leidt tot een versterking van de collectieve belangenbehartiging voor iedereen met een beperking. Het GOL doet daarom een dringend beroep op u om zich bij het GOL aan te sluiten. Er zijn geen financiƫle verplichtingen verbonden aan het aansluiten bij onze organisatie.

Wilt u nadere inlichtingen of een gesprek, dan kunt u contact opnemen met het GOL. Telefoonnummer 0320-230 828 of mailen: gol-lelystad.nl