Cliëntenraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  is sinds 1 mei 2007 van kracht en daarbij zijn tegelijkertijd de oude wetten WVG en Welzijnswet ingetrokken.

 

Cliëntenraad WMO:

Er is in 2008 een Cliëntenraad ingesteld,  bestaande uit ervaringsdeskundigen die elk een doelgroep vertegenwoordigen
De Cliëntenraad bestaat gemiddeld uit 16 personen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de totstandkoming, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid van de gemeente Lelystad.
De doelgroepen die vertegenwoordigd worden zijn: ouderen, vrijwilligers, chronisch zieken, mensen met een psychische of psychosociale beperking, mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een verstandelijk beperking, mantelzorgers, jongeren en gebruikers maatschappelijke opvang.
Het GOL heeft ervaringsdeskundigen voorgedragen voor de doelgroepen: chronisch zieken, mensen met lichamelijke en zintuiglijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking.

 

Wat doet de Cliëntenraad:

  • Meedenken en adviseren over het Wmo-beleid van de gemeente;
  • Het signaleren van problemen bij de Wmo en deze kenbaar maken aan de gemeente;
  • Het formuleren van verbeterpunten op het gebied van (digitale) informatieverstrekking, zorgaanvragen, indicatie, verstrekking van hulpmiddelen en ondersteuning, PGB-beleid, etc.
  • Op de hoogte blijven van landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van de Wmo.
  • Onderhouden van contacten met de lokale politieke partijen door toezending van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeenteraadsfracties en deelname aan gemeenteraadsvergaderingen.

Contact met de Cliëntenraad:

U kunt de Cliëntenraad bereiken via www.wmoraadlelystad.nl
Wet maatschappelijke ondersteuning:

De Wmo is volop in beweging. Door het verdwijnen van de AWBZ is de gemeente Lelystad in 2015rdelijk voor een aantal nieuwe Wmo taken: jeugdhulpbeleid, individuele begeleiding/dagbesteding en kortdurend verblijf.

De gemeente Lelystad verstrekt de Wmo taken via vier Sociale Wijkteams. Voor informatie en Wmo aanvragen kunt u terecht bij de Sociale Wijkteams Zuidwest, Noordwest, Zuidoost en Noordoost via tel.nr. 0320 745760.

U kunt ook de site van de gemeente Lelystad te raadplegen www.lelystad.nl/wmo raadplegen.

 

Bij vragen:

Mocht u opmerkingen en/of klachten hebben ten aanzien van de uitvoering van de Wmo, dan horen wij dit graag van u, telefoonnummer 0320-230828
of info@gol-lelystad.nl.