Onze Taken

Bewustwording:

 

Ons denken en handelen wordt vooral door maatschappelijke normen bepaald. Als iedereen zich bewust is waar de komende samenleving om vraagt, kunnen we mensen meekrijgen om deze zo te veranderen dat iedereen daar naar vermogen aan kan meedoen. Rolstoelgebruikers maken ook gebruik van de bioscoop, restaurants of openbaar vervoer. Of gaan ook naar de gemeente voor een nieuw paspoort. Ze maken dus gebruik van dezelfde openbare ruimtes of voorzieningen als ieder ander. Deze ruimten zouden dan ook goed toegankelijk moeten zijn. Een ander voorbeeld is dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking zelfstandig wonen. Zij krijgen evenals ieder ander burger brieven toegestuurd van verschillende instanties. Brieven maar ook websites zouden dus ook voor hen goed leesbaar/begrijpelijk moeten zijn. Het is vaak geen onwil, dat men daar geen rekening mee houdt. Men is het zich gewoon niet bewust. Het GOL wil iedereen laten zien hoe sommigen in hun mogelijkheden belemmerd worden en probeert dit te veranderen. Met een goede bewustwording krijgt iedereen ook kansen.

golbijlage 6golbijlage 6A

Mensen in een rolstoel, scootmobiel of iemand met een visuele beperking zullen de situaties in bovenstaande foto’s als belemmerend ervaren. Bewustwording gaat op voor; Plannenmakers die een brug met trap aanleggen terwijl er ruimte voor een oprit is. Burgers die een doorgaand pad blokkeren door hun fietsen daar te stallen.

 

Belangenbehartiging en beleidsontwikkeling

 

Het GOL is voor de gemeente Lelystad dé gesprekspartner voor mensen met een beperking. Het GOL wil de lokale overheid, maatschappelijke organisaties en geledingen wijzen op bestaande, zichtbare en onzichtbare drempels in de maatschappij. Wij geven gevraagd maar vooral ook ongevraagd advies en informatie. Wij zijn actief op verschillende terreinen. Voorbeelden van beleidsterreinen zijn o.a. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), verkeer en vervoer, voorlichting en sport.

Wanneer daar aanleiding toe is werken wij nauw samen met andere platforms, instellingen en organisaties ten aanzien van specifieke knelpunten, zoals Iederin( Netwerk voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte) , MEE Ijsseloevers (vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking), CMO Flevoland (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling) en met de gemeente Lelystad. Daarnaast zijn bij het GOL diverse belangengroeperingen en organisaties aangesloten.

 

Het GOL geeft informatie en advies

Het GOL verstrekt informatie en advies en zo nodig verwijzen wij door naar de juiste instanties of organisatie

Ook kan men met het GOL iedere donderdagmiddag bezoeken op haar spreekuur in MFA de Windhoek, Ringdijk 187 Lelystad-Haven.

 

Klantcontactcentrum

Alle klachten op het gebied van toegankelijkheid, vervoer, indicatiestelling etc. kunnen bij ons gemeld worden. Wij bundelen deze klachten en ondernemen hierop actie. Zo trachten wij verbeteringen te bewerkstelligen.

 

Voorlichting

Het GOL geeft ook voorlichting aan instellingen, organisaties en bedrijven over benodigde voorzieningen en daarnaast komen we met praktische oplossingen als zich ergens problemen voordoen:

  • Voorlichting op basisscholen, met gastdocenten
  • Voorlichting op middelbare scholen, projectmatig en in samenwerking met de Werfsjob (prokkelen)