Wat doet het GOL

 

Met Het GOL sta je er niet alleen voor

 

golbijlage 5

 

Een beperking daar vraag je niet om: dat overkomt je. En alsof het niet moeilijk genoeg is, kun je in het dagelijks leven in allerlei situaties terechtkomen waarin geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de beperkingen waarmee je leeft en de hieruit voortvloeiende consequenties.
Hierbij moet men denken aan zaken zoals vervoer, sporten, toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbaar gebied.

 

Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad

Het GOL is de spreekbuis van alle mensen met een beperking en chronische ziekte in Lelystad. Het gaat hierbij om een groep mensen van ongeveer 10.000 – 12.000.

Onder mensen met een beperking wordt verstaan: mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke beperking en/of psychische problemen en chronisch zieken.

 

De belangrijkste taken van het GOL zijn:

  • bewustwording;
  • belangenbehartiging;
  • het (mee)ontwikkelen van beleid;
  • het verstrekken van informatie.
  • Agenda 22
  • advies orgaan Gemeente Lelystad.

 

Ons uitgangspunt hierbij is: volwaardige deelname aan de samenleving.

Een overzicht van onze taken .

 

Statuten van het GOL

Statuten deel 1
Statuten deel 2

 

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2017
Jaarverslag GOL 2017
Jaarbericht 2017 – deel 1
Jaarbericht 2017 – deel 2
Jaarbericht 2017 – deel 3