Platform cliëntparticipatie WWB/WSW

Onder cliëntparticipatie wordt hier verstaan de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, via het platform cliëntparticipatie, bij de gemeentelijke beleidsvorming voor de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW).

Het platform cliëntparticipatie is de overlegvorm waarin maatschappelijke organisaties deelnemen en overleggen over het te voeren en gevoerde gemeentelijk beleid voor en de uitvoering van de Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening.

Centrale doelstelling

 1. De cliëntparticipatie heeft als doel te bewerkstelligen dat maatschappelijke organisaties, vanuit een onafhankelijke positie, optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering, evaluatie en aanpassing van het gemeentelijk beleid op het gebied van de WWB en de WSW in Lelystad.
 2. De cliëntparticipatie moet een positieve bijdrage leveren aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk beleid op het gebied van de WWB en de WSW.

Beleidsterreinen

In het kader van cliëntparticipatie wordt het platform cliëntparticipatie geïnformeerd over en betrokken bij het beleid op de volgende terreinen:

 1. het ondersteunen van personen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen aan personen als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de WWB.
 2. het verlenen van bijstand, inclusief handhaving.
 3. het verlenen van bijzondere bijstand en het minimabeleid.
 4. het verkrijgen of behouden van werk in het kader van de WSW.

Deelnemende organisaties

In het platform cliëntparticipatie hebben vertegenwoordigers zitting van de volgende maatschappelijke organisaties:

 • het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) / de Interkerkelijke Schuldhulpverlening (ISL).
 • Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).
 • OR van Concern voor Werk NV (in de persoon van een vakbondsbestuurder).
 • Leger des Heils.
 • Humanitas.
 • GOL.