Wie verdient in 2018 de Ed Luzaprijs?!

logo GOLStichting GOL zal in 2018 voor de zesde keer de Ed Luzaprijs uitreiken. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon, groep of instelling in Lelystad die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor mensen met een beperking.
Ed Luza was een zeer betrokken, actieve vrijwilliger van Stichting GOL. Hij heeft na zijn overlijden een schenking nagelaten aan de Stichting. Het GOL kon dankzij deze schenking een naar hem vernoemde prijs in het leven roepen. De prijs eert iedereen die zich net als Ed Luza, inzet(te) voor mensen met een beperking.
Heeft u suggesties om iemand of een organisatie voor de prijs te nomineren, meld dit dan vóór 1 oktober bij de voorzitter van de jury, t.a.v. Stichting GOL,  info@gol-lelystad.nl met daarbij een toelichting waarom u deze persoon of groep voordraagt.
Voor verder informatie kunt u met ons contact opnemen .

In 2015 ging de prijs naar winkel De Tuinen omdat deze heel enthousiast heeft meegewerkt aan het oplossen van knelpunten in de winkel. Medewerker ‘Els’vond dat de winkel toegankelijk moest zijn voor iedereen.
In 2016 is de prijs toegekend aan de twee heren Jan Lohmeijer en Ronald Verhulst van Judo Vereniging IJsselmeer. Zij waren de initiators geweest om het G-Judo te introduceren. Zij hebben ongelofelijke inspanningen geleverd om deze judoka’s te integreren in de gehele vereniging.
In 2017 is de prijs naar Elske Warners van 2Move&More, trainster bij AV Spirit gegaan. Zij zet zich al enige tijd in voor o.a. kinderen met een handicap.
En zo wordt de lijst met mensen die hun bijdrage leveren aan de samenleving in Lelystad en voor mensen met een beperking in het bijzonder, steeds langer.